Vedecká cukráreň: Prečo je dobré kopať v Egypte?

06. 02. 2015

Pozvánka do Vedeckej cukrárne - február 2015
Srdečne vás pozývame do februárovej vedeckej cukrárne, kde sa návštevníci dozvedia viac informácií o archeológii, o vednom odbore, ktorý prináša aj veľa dobrodružstva. Autor prednášky Mgr. et Mgr. Martin Odler vám poskytne omnoho viac informácií ako nájdete v učebniciach. Určite, niektoré učebnice nie vždy majú natoĺko vyčerpávajúce informácie,  ako ich má človek z praxe. Dozviete sa, ako súčasný archeologický výskum vytvára priestor aj pre  prírodné vedy  a prečo sa oplatí skúmať minulosť ľudstva. Prednáška je určená pre všetkých, ktorým učarovala história a kultúra starovekého Egypta.

Podujatie Bratislavská vedecká cukráreň sa uskutoční 17. februára 2015 o 9.00 hod. v budove CVTI SR. Prednášať bude Mgr. et Mgr. Martin Odler.

 
Mgr. et Mgr. Martin OdlerMgr. et Mgr. Martin Odler

Martin Odler vyštudoval egyptológiu, pravekú a klasickú archeológiu na FF UK v Prahe. V súčasnosti je doktorandom a vedeckým pracovníkom Českého egyptologického ústavu FF UK v Prahe a pracovníkom Ústavu orientalistiky SAV. Od roku 2009 sa pravidelne zúčastňuje expedícií skúmajúcich staroegyptské pyramídové pole pri Abúsíre, od roku 2011 pracuje i na expedíciách ústavu do Sudánu. Zaoberá sa staroegyptskou materiálnou kultúrou a tematikou Egypta v slovenskej kultúre a literatúre.


Bratislavská vedecká cukráreň
je spoločný projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.
Organizátori realizujú stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.

Spracovala: Mária Izakovičová

Zdroj:

Pozvánka

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač