Vedecká konferencia ZdravLab 2015

24. 02. 2015

logo Trenčianskej univerzityFakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov zorganizovala II. vedeckú a odbornú konferenciu pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2015“.

Záštitu nad konferenciou prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý vo svojom príhovore poukázal na význam vedeckých konferencií určených pre odborných pracovníkov v laboratórnych metódach v zdravotníctve.

Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnili poprední odborníci v oblasti laboratórnej diagnostiky, klinickej biochémie, klinickej hematológie, toxikológie, mikrobiológie, genetiky, informačných technológií a verejného zdravotníctva.

Prezentované prednášky reflektovali najnovší vývoj v oblasti diagnostiky septických stavov, aktuálnych trendov v toxikológii, novorodeneckom skríningu, vo vývoji nových diagnostických vyšetrení hematologických parametrov a v možnostiach stanovenia mikronutrientov. Osobitná pozornosť bola venovaná aktuálnemu vývoju v informačných technológiách v súvislosti s požiadavkami elektronického zdravotníctva a biomedicínskym aplikáciám nanotechnológií.

Trenčianska univerzita, konferencia ZdravLab 2015

Konferenciu sponzorsky podporilo 10 spoločností, ktoré sú významnými zamestnávateľmi v oblasti laboratórnej diagnostiky doma i v zahraničí.

 Zdroj a fotozdroj:

 Trenčianska univerzita v Trenčíne

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie, medicínske inžinierstvo, zdravotné vedy, vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač