Viac grantov, menej peňazí

16. 02. 2015

logo Televízie TA3(15.02.2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 3/14; Lucia Lukošová / Daniela Piršelová, Alfonz Šuran)

Daniela Piršelová, moderátorka: „Vysoké školy, ktoré získajú zahraničné granty, dostanú menej peňazí zo štátnej kasy. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva. Pre niektoré školy to môže znamenať škrt v rozpočte o tisíce eur. Rektori okrem toho hovoria aj o negatívnom obraze slovenskej vedy v zahraničí."

Lucia Lukošová, reportérka TA 3: „Vysoké školy pri rozvoji vedy a výskumu hľadajú peniaze aj v zahraničí, snažia sa prilepšiť si cez rôzne granty, čo je zdĺhavý a náročný proces. Po novom platí, že čím viac kvalitných zahraničných grantov škola získa, tým menej ju podporí štát."

Juraj Draxler, minister školstva: „Mierne sme znížili ten podiel, ale to financovanie ostáva, myslím, že veľmi vyvážené."

Lucia Lukošová: „Mierne zníženie znamená mínus jedno percento. V niektorých prípadoch môže ísť o tisíce eur, ktoré budú vysokým školám chýbať v rozpočtoch. Napríklad vedenie Univerzity Komenského to vníma ako krok späť, ministrovi podľa neho nezáleží na kvalite, ale chce len udržať všetky rozpočty už existujúcich vysokých škôl."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: „Sú niektoré, poviem, fakulty, katedry, ktoré keď dostanú o 10‑tisíc menej, tak je to jedno pracovné miesto, je to možno len na tabuľkové platy."

Lucia Lukošová: „Jasný názor má aj rada vysokých škôl, takéto rozhodnutie nevysiela dobrý signál do zahraničia. Najlepšie školy by mali byť zo štátneho rozpočtu financované čo najviac, aby mali ešte väčšiu motiváciu získavať granty. Zahraničná spolupráca totiž otvára dvere do cudziny nielen škole, ale najmä študentom."

Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl: „Študenti, ktorí na tej škole študujú, tak môžu riešiť úlohy, ktoré sú, dá sa povedať, európskymi štruktúrami podporované. Čiže majú jednoduchší štart pre svoju budúcu profesionálnu kariéru."

Lucia Lukošová: „Ministerstvo chce dať ušetrené peniaze školám, ktoré sa budú spolu s firmami podieľať na aplikovanom výskume."

 Publikovaní z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy

Tlač