Vo vyštudovanom vysokoškolskom odbore nikdy nepracovalo 46 % absolventov

11. 02. 2015

logo Rádio Lumen(09. 02. 2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 7/31; Monika Majerová / Monika Majerová)

Monika Majerová, moderátorka: „Vo vyštudovanom vysokoškolskom odbore nikdy nepracovalo 46 % absolventov. 20 % pracujúcich absolventov titul podľa ich vlastného vyjadrenia ani nepotrebuje. Vyplýva to z prieskumu Centra vedecko‑technických informácií SR, ktorý je súčasťou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Prvé výsledky prieskumu prezentoval minister školstva Juraj Draxler. Jeho výsledky budú môcť stredoškoláci nájsť aj na portáli www.lepsieskoly.sk. Stránka má pomôcť pri rozhodnutí kam ísť na vysokú školu."


Juraj Draxler (nom. Smeru‑SD), minister školstva: „Budúci študenti alebo absolventi, ktorí si chcú ďalej nejako rozvíjať svoje vedomosti je dôležité, aby mali údaje o tom, ako sa vlastne budú môcť uplatniť potom, keď vyštudujú daný odbor, keď pôjdu študovať na tej univerzite, alebo na inej univerzite, na tej fakulte, alebo na inej fakulte. Ľudia sa musia sami rozhodovať čo je pre nich dôležité, čoraz viac sa musia rozhodovať na základe kvality diplomu, ktorý získajú."


Monika Majerová: „Prieskum takisto ukázal, že až 35 % vysokoškolákov pracuje vo svojom odbore po celý čas od ukončenia štúdia. Podľa ministra však pribúdajú študenti, pre ktorých na trhu práce nie je priestor. Prieskum sa takisto venoval tomu, koľko zarábajú absolventi z jednotlivých univerzít či fakúlt. Najlepšie sú na tom absolventi informatiky či elektrotechniky, najmenej zarábajú tí, ktorí ukončili sociálnu prácu a humanitné vedy."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

 (MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, vzdelávanie

Absolventi informatiky a elektrotechniky zarábajú najviac

Tlač