Žiaci stredných škôl sa na jeden deň stanú členmi vedeckého kolektívu fyzikov

24. 02. 2015

logo rádio REGINA(23. 02. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Regionálne správy z Bratislavy; 10:00; por. 3/4; Marian Kukelka / Marian Kukelka)

Marián Kukelka, moderátor RTVS:

„Žiaci stredných sa na jeden deň stanú členmi vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámia sa s riešením najaktuálnejších problémov svetového výskumu. Príležitosť im ponúka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s medzinárodnou organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky a európskou organizáciou pre jadrový výskum. Ako informoval Norbert Jiroš z oddelenia vzťahov s verejnosťou univerzity, v piatok 6. marca môžu stredoškoláci objavovať a skúmať elementárne častice za pomoci veľkého hadrónového urýchľovača."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač