Astronomická jar

23. 03. 2015

logo Televízie STV 1 (21. 03. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 20/23; Stano Lažo /Jana Košíková)

Jana Košíková, moderátorka: „Pätnásť minút pred polnocou sa u nás začala astronomická jar. Dni sa tak začínajú postupne predlžovať. Jarné obdobie vítame tradičnými zvykmi."

Stano Lažo, redaktor: „Tento rok pripadla jarná rovnodennosť na dvadsiaty marec. Pritom každý rok sa tento dátum mení."

Ján Svoreň, Astronomický ústav SAV Stará Lesná: „Problém je v tom, že občiansky rok nie je rovnako dlhý ako obeh Zeme okolo Slniečka. Je tam rozdiel skoro šesť hodín, a o to sa nám vlastne posúva každý rok jarná rovnodennosť. Potom zase, keď je priestupný rok, sa to vráti. Takže vlastne to môže byť devätnásteho, dvadsiateho alebo dvadsiateho prvého marca."

Stano Lažo: „Od dátumu jarnej rovnodennosti sa odvodzuje aj termín Veľkej noci."

Ján Svoreň: „Prvý spln po tejto jarnej rovnodennosti, keď nastane, tak po tom splne prvá nedeľa je Veľkonočná."

Stano Lažo: „Pre meteorológov sa na rozdiel od astronómov začala už prvého marca. Slnečné dni ale už zajtra vystrieda ochladenie a dážď. Od pondelka by sa však malo opäť otepliť."

Norbert Polčák, meteorológ SHMÚ: „Je to typické jarné počasie, kde sa striedajú tie teplejšie a slnečnejšie dni s tými chladnejšími."

Stano Lažo: „O príchode jari svedčí už aj čulý ruch v záhradách. Záhradkárom však prekážajú najmä vysoké rozdiely medzi nočnými a dennými teplotami, ktoré nepriaznivo pôsobia najmä na ovocné stromy."

Anton Župa, predseda Slov. záhradkárskeho zväzu, Košice: „Keď je takéto teplo, stromy začínajú vegetovať, púšťajú miazgu a v noci keď sa tie asimiláty vracajú ku koreňom, zamrznú."

Stano Lažo: „Na Slovensko dorazili už aj prvé bociany a lastovičky. Ešte vo februári ich predbehli viaceré spevavce."

Matej Repel, ornitológ: „Tie prvé druhy, ktoré sú také najodolnejšie alebo najotužilejšie, tie prilietajú už koncom zimy vlastne. A už tie predpovedajú, že jar je už nablízku. A oni už cítia dá sa povedať, že v povetrí, že tá jar prichádza."

Stano Lažo: „S príchodom jari sa u našich predkov spájalo niekoľko tradičných zvykov, ktoré sa v niektorých regiónoch zachovali dodnes. Najznámejšie je symbolické vynášanie Moreny staroslovanskej bohyne zimy a smrti, ktorá sa páli a hádže z vysokej skaly alebo z mosta do vody. Oslavovalo sa tiež slnko, kúpalo sa ešte pred jeho východom, robili sa očistné rituály, zapaľovali sa vatry a z kopcov púšťali horiace kolesá. Ohnivý kruh bol pre našich predkov magický. Chránil ich pred zlými silami i chorobami."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač