Bude na Slovensku epidémia osýpok?

02. 03. 2015

logo Rádio Slovensko(27. 02. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 13/13; Erik Potocký/Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Epidémia osýpok je na Slovensku len otázkou času, ak budú pribúdať rodičia, ktorí odmietajú dať zaočkovať svoje deti, zhodujú sa odborníci. Nevyhnutné na ochranu celej populácie je zaočkovanie deväťdesiatich piatich percent obyvateľstva. Pred zavedením povinného očkovania v roku 1969 boli na Slovensku tisícky prípadov osýpok ročne. Neskôr začal ich výskyt klesať. Naposledy sa u nás osýpky objavili v roku 1998."

Erik Potocký, redaktor: „Osýpky majú často ťažký priebeh. Prejavujú sa červenými až bordovými vyrážkami na koži. Napádajú však aj sliznicu, vyrážky sa objavujú v ústach, v dýchacom trakte a pľúcach. Spôsobujú tiež zápal mozgových blán. Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov, si myslí, že osýpky sa na Slovensku opäť objavia."

Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov: „My sme občas mávali také drobné epidémie, teda najmä v marginalizovaných skupinách, ktoré sú lokalizované v osadách, kde bolo nízke očkovanie. Takže očakávať pri neočkovanej populácii úmrtie môžeme aj v našich podmienkach."

Erik Potocký: „Epidemiologička Zuzana Krištúfková zo Slovenskej zdravotníckej univerzity však naopak za najrizikovejší považuje ekonomicky najvyspelejší región Slovenska Bratislavu."

Zuzana Krištúfková, epidemiologička, Slovenská zdravotnícka univerzita: „My vieme, že konkrétne v Bratislavskom kraji tá zaočkovanosť klesla a môžeme očakávať, vlastne ja si myslím, že v Bratislavskom kraji tá epidémia osýpok je len otázka času, kedy dôjde k zavlečeniu."

Erik Potocký: „Slovenský priemer zaočkovanosti je zatiaľ na bezpečnej úrovni deväťdesiatšesť celých šesť percenta. Podľa virológa Slovenskej akadémie vied Fedora Čiampora však šírenie mýtov o škodlivosti očkovania môže v budúcnosti spôsobiť vážne problémy."

Fedor Čiampor, virológ Slovenskej akadémie vied: „Problém vzniká nedisciplinovanosťou ľudí, šírením nepravdivých informácií, dezinformáciami. A čím by sa zdalo, že spoločnosť by mala byť osvetovo vyspelejšia, tým sa zdá, že viac podlieha takýmto dezinformáciám. Všetky infekčné choroby si vyžadujú mimoriadnu disciplínu v protiepidemických opatreniach a samozrejme disciplínu v očkovaní."

Erik Potocký: „Na Slovensku sa povinne očkuje proti desiatim infekčným ochoreniam. Povinné očkovania a takzvaná kolektívna imunita chránia aj tých, ktorí sa nemohli dať očkovať z medicínskych dôvodov, napríklad pre alergie či poruchy imunity."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
virológia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač