Múzeum SPP pozýva na deň otvorených dverí

13. 03. 2015

BRATISLAVA 13. marca - Viete, ako vyzerali prvé lampy na svietiplyn, kedy sa na území Slovenska objavili či kedy u nás začali jazdiť prvé autá na plyn? Plynárenstvo nie sú len dlhé potrubia, ale ide o zaujímavé a technologicky vyspelé odvetvie s dlhoročnou tradíciou. Presvedčia sa o tom všetci návštevníci tohtoročného dňa otvorených dverí v Slovenskom plynárenskom múzeu.

Podujatie určené pre malých aj veľkých sa uskutoční 18. marca od 10,00 do 16,00 hod. v Slovenskom plynárenskom múzeu na ulici Mlynské nivy 44/c v Bratislave (areál SPP). Každú hodinu budú prebiehať prehliadky s odborným výkladom pracovníkov múzea, počas ktorých predstavia plynárenstvo od jeho počiatkov až po

„Napriek pomerne špecifickému zameraniu, plynárenské múzeum od jeho vzniku v roku 1996 navštívilo už viac ako 43 000 návštevníkov. Deň otvorených dverí ponúka širokej verejnosti možnosť stráviť deň možno trochu netradične, ale určite zaujímavo, a verím, že aj tento rok si k nám nájdu cestu všetci, ktorí majú záľubu v technických pamiatkach," hovorí Ondrej Šebesta, riaditeľ sekcie pre vzťahy s verejnosťou SPP.

Múzeum je rozčlenené na niekoľko expozícií. Na Pavilón histórie, ktorý je venovaný histórii svietiplynu, nadväzujú Kancelária prokuristu a Laboratórium, ktoré dotvára obraz nevyhnutnej prevádzkovej spoľahlivosti výroby svietiplynu ako paliva. Plynárenské múzeum zhromažďuje aj rozsiahly dokumentačný materiál v podobe historických fotografií či dobových dokumentov, ale aj veľké množstvo odbornej literatúry, plynárenských časopisov a videozáznamov. Hoci Pavilón súčasnosti plynárenstva ešte iba vzniká, už dnes ponúka návštevníkom viacero exponátov dokumentujúcich ťažbu, prepravu, úpravu a využitie zemného plynu.

Viac informácií o múzeu aj podujatí nájdete na www.spp.sk

Zdroj: PR servis, 13. 3. 2015

(AO)

Kľúčové slová:
výstavy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač