Na hrade sa zvýši ochrana nálezov

19. 03. 2015

Televízna stanica STV 1_logo(18. 03. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 7/21; Marek Marušiak, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Ako bude využitá stavebná jama na Bratislavskom hrade, nie je stále jasné. Nálezy, ktoré našli pri výstavbe podzemných garáží, však chcú zachovať. Po stretnutí s odborníkmi to oznámil predseda parlamentu Peter Pellegrini. Keltsko-rímske nálezy budú o niekoľko dní lepšie chránené."

Marek Marušiak, redaktor: „Odborná komisia, ktorú tvorili archeológovia, architekti, reštaurátori a pamiatkári nechce, aby sa stavba na severnej terase Bratislavského hradu celkom zastavila. Diskutujú však o jej ďalšom využití."

Ján Rajtár, Archeologický ústav SAV: „Zastaviť tú stavbu v tejto situácii a nepokračovať v zmysluplnej realizácii tej stavby, by skutočne bolo nevhodné."

Marek Marušiak: „Aktivisti od svojho zámeru, ktorým je zmeniť účel stavby, stále nechcú ustúpiť. Proti garážam pod hradom budú naďalej bojovať."

Monika Kozelova, SOS Bratislavský hrad: „Aby nejakým spôsobom fungovali nie garáže, ale tieto priestory ako depozit pre Národné múzeum, ako depozit pre Slovenskú národnú galériu, prípadne ako výstavný priestor. Na hrad sa nevchádza garážami, na hrad sa vchádza hradnou bránou."

Marek Marušiak: „Vedenie Národnej rady je aj naďalej pripravené diskutovať o alternatívnom využití podzemného objektu."

Peter Pellegrini, predseda NR SR (Smer SD): „Keď sa nájde riešenie iné, tak samozrejme ak sa na ňom zhodneme, tak ho budeme využívať inak. Momentálne sa to pre mňa stáva podzemným objektom, ktorý sa má dokončiť."

Marek Marušiak: „Na termíne ďalšieho stretnutia sa obe strany zatiaľ nedohodli. Archeologické nálezy však už čoskoro budú na návrh odborníkov oplotené, aby sa zvýšila ich ochrana. Rovnako sa zamedzí vstupu ťažkých mechanizmov a odstránia sa aj existujúce stavebné násypy."

Branislav Panis, riaditeľ Historického múzea, Slovenské národné múzeum: „Odborné grémium sa zhodlo v názore, že nehnuteľné archeologické nálezy majú byť prezentované in situ, v nezasypanej podobe pod krycími objektmi."

Marek Marušiak: „Členovia odbornej komisie sa zároveň zhodli na tom, že archeologický výskum na severnej terase Bratislavského hradu bolo po odbornej stránke v poriadku a ochrana nájdených keltsko rímskych nálezov je na dostatočnej úrovni."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač