Nová nádej v liečbe pacientov s pľúcnou fibrózou

10. 03. 2015

BRATISLAVA 9. marca – Pre pacientov s idiopatickou pľúcnou fibrózou bol v Európe schválený nový liek, ktorý dokáže spomaliť progresiu ochorenia a obmedzuje pokles pľúcnych funkcií až o 50 %. Výrazne tiež znižuje riziko náhlych zhoršení príznakov, a to až o 68 %. Idiopatická pľúcna fibróza je zákerné, vysiľujúce pľúcne ochorenie, pri ktorom pacienti obyčajne zomierajú 2  – 3 roky po stanovení diagnózy. Schválenie nového lieku prináša konečne pacientom možnosť liečby, ktorá preukázala klinicky významný dopad na ich ochorenie.

Schválenie lieku nintedanib Európskou komisiou je založené na výsledkoch opakovaných štúdií fázy III s názvom INPULSIS, do ktorých bolo zahrnutých 1066 pacientov z 24 krajín. Výsledky INPULSIS ukázali, že liek spomaľuje progresiu ochorenia znížením poklesu pľúcnych funkcií až o 50 % u širokej skupiny pacientov s rôznymi typmi IPF, vrátane pacientov vo včasnom štádiu ochorenia či pacientov s rozdutím pľúc (emfyzémom).

Liek je vo forme kapsule, ktorá sa užíva dvakrát denne. Pôsobí na receptory rastových faktorov, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme, akým pľúcna fibróza vzniká. Vedci predpokladajú, že liek znižuje progresiu IPF a spomaľuje pokles pľúcnych funkcií blokovaním signálnych dráh, ktoré sa zúčastňujú na procese zjazvovania pľúcneho tkaniva. Je prvou cielenou liečbou na IPF, ktorá opakovane potvrdila účinnosť v dvoch identických štúdiách fázy III. Liek tiež dokázal výrazne znížiť riziko náhleho zhoršenia príznakov ochorenia – exacerbácií  – až o 68 %. V štúdiách boli najčastejším nežiaducim účinkom tráviace ťažkosti, ktoré mali miernu až stredne silnú intenzitu a vo všeobecnosti boli kontrolovateľné. K prerušeniu liečby viedli u menej ako 5 % pacientov.

Profesor  pneumológie, Luca Richeldi  a vedúci oddelenia intersticiálnych pľúcnych ochorení na Univerzite Southampton vo Veľkej Británii hovorí: „Až donedávna boli liečebné možnosti IPF obmedzené. Schválenie nintedanibu prináša pacientom s týmto život ohrozujúcim ochorením v EÚ novú možnosť liečby s dokázanou účinnosťou. Klinické údaje ukázali, že tento liek znižuje ročný pokles pľúcnych funkcií asi o polovicu a tiež znižuje riziko akútnych exacerbácií, ktoré môžu viesť k hospitalizácii a niekedy majú až smrteľné následky.“

Celosvetovo postihuje idiopatická pľúcna fibróza  asi 14 – 43 ľudí na 100 000 obyvateľov. Obyčajne postihuje ľudí nad 50 rokov. Spôsobuje zjazvenie pľúcneho tkaniva a znižuje množstvo kyslíka, ktoré dokážu pľúca zabezpečiť pre dôležité orgány v tele.

„Je úžasné, že pacienti s IPF majú konečne možnosť výberu liečby. Nový schválený liek tak prináša dlho očakávanú nádej pre pacientov žijúcich s týmto zákerným ochorením, ako aj ich blízkych a ošetrovateľov,“ dodáva doktor Toby Maher, špecialista na respiračnú medicínu  v nemocnici Royal Brompton Hospital v britskom Londýne.

Zdroj: PR servis, 9. 3. 2015

(AO)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač