Nový biosenzor pre potravinovú bezpečnosť

30. 03. 2015

projekt MYCOHUNTPodľa posledných odhadov mykotoxíny – produkované plesňami – kontaminujú  asi 25 % z potravinových plodín na celom svete. Rýchla a spoľahlivá detekcia kontaminácie je veľmi dôležitá pre bezpečnosť potravín, pretože mykotoxíny by sa mohli preniesť napríklad aj do  chleba, čo by ohrozovalo konzumentov. Projekt MYCOHUNT vyvinul systém, ktorý dokáže vypátrať mykotoxíny takmer okamžite. Očakáva sa, že bude na trhu do dvoch rokov.
Mykotoxíny sú toxické látky, produkované plesňou. V poľnohospodárstve, môžu tieto formy infikovať celú radu plodín, vrátane pšenice, jačmeňa, ovsa a kukurice. Ich konzumácia môže spôsobiť vážne zdravotné problémy ako u ľudí, tak aj  u zvierat, a to od menších zdravotných problémov až k poškodeniu orgánov a narušeniu imunitného systému. Predtým, než sa dostanú do potravinového reťazca, musia byť kontaminované plodiny zničené.

Aj keď presné čísla nie sú k dispozícii, svetové ekonomické straty plynúce z kontaminácie mykotoxínmi, sú ohromujúce. V roku 1998, odhadované priame a nepriame straty, len po epidémii pšenice v Maďarsku dosiahli približne 100 miliónov eur.

Hľadá vinníka a rýchlo!

V snahe urýchliť detekčný proces zisťovania, projekt  financovaný z prostriedkov Európskej únie s názvom MYCOHUNT vyvinul inovatívny rýchly biosensor v pšenici – deoxynivalenol (DON). DON je mykotoxín, najčastejšie tvorený v pšenici, jačmeni, ovse, raži a kukurici. Počas obdobia kvitnutia, huba môže napadnúť rastliny, a potom sa začne generovať DON  –  veľmi stabilna látka, ktorá odoláva vysokej aj nízkej teplote. Európska únia v súčasnosti stanovuje maximálny limit pre DON na 1 250 mikrogramov na kilogram (μg/kg) v potravinách a 8 000 μg/kg v krmivách.

MYCOHUNT project na Youtube

Viac na stránke projektu MYCOHUNT

Spracovala a preložila: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač