Nový cestný most v Trenčíne už slúži motoristom

26. 03. 2015

Trenčín (25. marca 2015) – Dnes prešli prvé autá po novom cestnom moste ponad rieku Váh v Trenčíne. Táto stavba zásadným spôsobom zlepší dopravnú situáciu v krajskom meste. Nový most slávnostne uviedol do prevádzky minister dopravy Ján Počiatek po skončení výjazdového zasadnutia vlády v Trenčianskom kraji.

„Na nový most čakali obyvatelia Trenčína pätnásť rokov. Som presvedčený, že vďaka tomuto dôležitému mostu cez Váh sa nám podarí vytiahnuť premávku na okraj mesta,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek. Projekt výstavby mosta je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Doteraz boli obyvatelia a návštevníci Trenčína odkázaní na jediný cestný most ponad Váh. Ak sa na tomto kľúčovom uzle stala dopravná nehoda, kolabovala doprava v celom meste.

Nový most, ktorý stojí približne dva kilometre južne od starého, sa stal aj diaľničným privádzačom na najväčšie trenčianske sídlisko Juh vedie do rozširujúcej sa nákupnej zóny na výpadovke smerom na Prievidzu alebo Brno. Most je zároveň prvou etapou juhovýchodného obchvatu mesta. Ten má viesť poza lesopark Brezina, ktorý spolu s Váhom delí mesto na tri časti.

Celková dĺžka mostného komplexu, skladajúceho sa zo štyroch mostov a dvoch mimoúrovňových križovatiek, je 2,8 km. Novovybudovaný úsek cesty č.61 začína napojením na diaľničný privádzač, na konci úseku sa cesta napojí mimoúrovňovou križovatkou na existujúcu cestu II/507.

Výstavba mosta je z 85 percent hradená z fondov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja). Celkový nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Doprava na tento projekt je 40 miliónov eur.


Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zdroj: PR servis, 25. 3. 2015

(AO)

Kľúčové slová:
stavebné inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač