Počet rodičov, ktorí chcú mať len jedno dieťa na Slovensku stúpa. Odborníci za tým vidia slabú prorodinnú politiku

05. 03. 2015

(03.03.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 5/17; Elena Koritšánska / Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor:  „Počet párov, ktoré sa rozhodnú mať len jedno dieťa na Slovensku stúpa. Vyplýva to z najnovších zistení Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Rovnako sa ďalej zvyšuje priemerný vek prvorodičov. Podľa sociálneho psychológa je pre rodičov najkritickejšie rozhodnutie sa pre druhé dieťa. Tvrdí, že to súvisí so slabou prorodinnou politikou štátu."

Elena Koritšánska, redaktorka:  „Pôrodnosť na Slovensku je jedna z najnižších v Európe 1,4 desatiny. Toľko detí v priemere pripadá na jednu ženu od 15 do 49 rokov. Aby u nás populácia nevymierala, musela by pôrodnosť stúpnuť na 2,1 desatinu. Upozorňuje sociálny psychológ Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Ivan Lukšík. Nízka pôrodnosť súvisí s pokračujúcim trendom odkladania rodičovstva. Priemerná prvorodička u nás má 27 rokov. Ivan Lukšík za tým vidí viaceré faktory. Prvým je životný štýl."

Ivan Lukšík, sociálny psychológ, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV:  „Mladí ľudia cestujú, študujú, hľadajú si partnera."

Elena Koritšánska:  „Viac ako jedno dieťa potom už mnohí ani nestihnú. Skupina jednodetných párov narastá aj z ďalšieho dôvodu .Výskum ukázal, že pre rodičov je najkritickejšie rozhodnutie sa práve pre druhé dieťa."

Ivan Lukšík:  „Si uvedomia, aké je to nákladné a ako je napríklad aj ten systém nastavený, škôlky sú preplnené, súkromné sú drahé, tá podpora zo strany štátu je pomerne malá."

Elena Koritšánska: „Podľa neho sa nedarí zosúladiť ani pracovný a súkromný život. Napríklad vo Francúzsku je bežné, že matky malých detí pracujú na skrátené úväzky. Je tam tiež široká ponuka jaslí pre deti mladšie ako dva roky a u nás je problém už aj pri trojročných, a pôrodnosť u Francúzov pritom stúpa. Jedna žena tam priemerne porodí dve deti. V našej spoločnosti ale stále pretrváva názor, že matka má byť s dieťaťom do troch rokov doma. Upozorňuje Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva práce."

Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva práce (telefonát): „Tu vlastne ani nie je veľmi záujem vytvárať služby pre deti mladšie ako tri roky. Na takéto služby má slúžiť príspevok starostlivosti o dieťa, kde je možné pri dieťati do troch rokov preplatiť náklady 240 euro. Je to mimo Bratislavy veľmi málo čerpané."

Elena Koritšánska: „Do pozornosti dáva najnovšie projekty rezortu. Firmám poskytne vďaka eurofondom dotácie na tzv. detské kútiky na pracoviskách, kde sa postarajú o deti pracujúcich matiek. Ďalšie dotácie pôjdu zamestnávateľom, ktorí vytvoria nové pracovné miesta pre matky malých detí. Rezort však projekty garantuje len do konca roka. Podľa Oľgy Pietruchovej v nich chcú pokračovať aj neskôr."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(AO)

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač