Protónovému centru chýba urýchľovač

04. 03. 2015

logo Televízie STV 1(02. 03. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 13/26; Milan Velecký/Ľubomír Bajaník)


Ľubomír Bajaník, moderátor
: „Protónové centrum v Ružomberku zatiaľ nebude. Malo šetrne liečiť onkologické ochorenia. Jeho hlavnú zložku, urýchľovač, mali zaplatiť eurofondy. Dodať prístroj za takmer sedem miliónov eur však nikto nechcel. Rezort školstva, ktorý má projekt na starosti, ho ešte môže presunúť do ďalšieho programovacieho obdobia."
                
Milan Velecký, redaktor:
„Protónové terapeutické centrum v Ružomberku malo byť pôvodne rusko‑slovenským podnikom. Keďže nefungovalo, ministerstvo školstva ruského partnera vyzvalo, aby svoj urýchľovač odviezol a z peňazí Európskej únie ešte z predchádzajúceho rozpočtového obdobia chcelo kúpiť urýchľovač vlastný."

Martina Slušná, komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (telefonát): „I keď si súťažné podklady prevzalo osem uchádzačov, ponuku do stanoveného dátumu nepredložil žiadny. Centrum vedecko‑technických informácií ako realizátor projektu v súčasnosti situáciu vyhodnocuje a stanovisko uverejníme v dohľadnom čase."

Milan Velecký: „Ďalší postup však už vlani v októbri naznačil vtedajší minister školstva Peter Pellegrini."

(začiatok archívneho záznamu, 27. 10. 2014)

Peter Pellegrini, vtedajší minister školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Projekt je nastavený tak, že v prípade, že by zlyhalo verejné obstarávanie samotnej technológie, bude tento projekt pozastavený, respektíve v tomto programovacom období starom zrušený."

(koniec archívneho záznamu, 27. 10. 2014)

Milan Velecký: „Protónové centrum malo šetrnejšou formou ožarovať niektoré druhy nádorov. Ešte ako rusko‑slovenský podnik ho slávnostne otvárali v apríli roku 2010. Žiadni pacienti sa v ňom však nikdy neliečili a na ruskom stroji sa robil len výskum."

Ján Turňa, riaditeľ Centra vedecko‑technických informácií: „Ten kritický bod zlomu je naozaj tender, súťaž, verejné obstarávanie. Tie prostriedky, ktoré sa použijú do tohto bodu, sú vlastne štandardné režijné náklady, ktoré bez ohľadu na všetko ostatné – my tu svietime, kúrime v tejto budove, ktorá je v súčasnosti náš majetok – tie sa vynaložiť musia, tie sú v rozsahu desiatok tisíc eur."

Milan Velecký: „Štát v areáli ružomberskej vojenskej nemocnice postavil novú budovu za viac ako dva milióny eur. Pacienti zo Slovenska sa však musia liečiť v Prahe, kde takéto centrum vzniklo ako súkromná investícia."

Ján Turňa: „Sú prognózy na najbližších päť, desať rokov, kde vo svete sa buduje viac ako stovka takýchto centier. Čiže je to nespochybniteľná budúcnosť."

Milan Velecký: „Cena centra sa však pohybuje v desiatkach až v stovkách miliónov eur. Aj preto ho ministerstvo školstva chcelo financovať z peňazí Európskej únie, no zatiaľ neúspešne."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
medicínske inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Lekárske vedy

Tlač