So slovenskými vedcami chcú v biomedicínskom výskume spolupracovať výskumníci zo zahraničia

12. 03. 2015

Slovenská vedecká nezisková organizácia MEDIREX GROUP ACADEMY (MGA) rozbieha po niekoľkých úspešných domácich projektoch v oblasti vedy a výskumu v biomedicíne aj spoluprácu so zahraničím. Aj napriek tomu, že veda a výskum je v západných krajinách niekoľko desaťročí pred Slovenskom. MGA koncom februára iniciovala stretnutie vedcov zo Slovenska i zahraničia. Cieľom workshopu BIOMEDIRES bolo nájsť spoločné témy vedy a výskumu v oblasti biomedicíny realizovateľné už v blízkej budúcnosti.

Na fotke BIOMEDIRES: účastníci workshopu BIOMEDIRESBIOMEDIRES (Center of Biomedical Research), centrum excelentného biomedicínskeho výskumu, vznikol partnerstvom MEDIREX GROUP ACADEMY s prestížnymi univerzitami v Nemecku: Universität Heidelberg, Charite Medizinuniversität Berlín a Medizinische Hochschule Hannover. Cieľom centra je realizácia medzinárodného biomedicínskeho výskumu.
Dvadsiatka vedcov zvučných mien diskutovala koncom februára o možných synergiách na poli vedy a výskumu v biomedicíne vo Vysokých Tatrách dva dni. Medzinárodnú návštevu na Slovensku ukončili prehliadkou najväčšieho laboratórneho komplexu v strednej Európe – MEDIREX GROUP v Bratislave s rozlohou 4500 m².

Krajiny ako Nemecko, Spojené štáty americké a Kanada sa vede a výskumu v súčasnosti venujú úplne odlišným spôsobom ako my na Slovensku. U nás v MEDIREX GROUP však pracujú kolegovia, vedci, s ktorými sa chceme aktívnejšie zapojiť do medzinárodného biomedicínskeho výskumu. Osobnosti v tejto oblasti zo zahraničia o spoluprácu s nami záujem majú, veď laboratóriá takého rozmeru a kvality, ako sú tie naše, nie sú ani vo vyspelejšom západnom svete úplnou samozrejmosťou. Máme preto v rukách silnú devízu, na ktorej chceme stavať,“ vysvetľuje dôvody zapojenia sa do vedy a výskumu v biomedicíne MUDr. Radoslav Bardún, generálny manažér MEDIREX GROUP.

To, že sú západné krajiny v tejto sfére ďaleko pred Slovenskom, podľa vedcov z Nemecka nie je veľkou prekážkou: „Máte mozgové kapacity, takže im môžete v laboratóriách poskytnúť potrebné príležitosti na to, aby sa ich mohli chopiť. Vďaka tomu ostatných bez problémov dobehnete. Ide tu len o to, aby ste prichádzali s inovatívnymi nápadmi a koncepciami, čo sa aj vďaka projektu BIOMEDIRES môže podariť. Potom sa už môžu rýchlo začať diať pekné veci aj u vás na Slovensku,“ vysvetľuje Prof. Magnus von Knebel Doeberitz, riaditeľ patologického inštitútu Univerzity v Heidelbergu. Tento vedec napríklad svojou výskumnou činnosťou vybádal biomarker p16, ktorý dnes na svete patrí k základným vyšetreniam v cytológii pri skríningu rakoviny krčka maternice.

Na workshope diskutovali aj ďalší predstavitelia významných zahraničných univerzít a aktívni vedci súčasne – PD Dr. Andreas Kaufmann zNa fotke BIOMEDIRES 2: zľava Prof. Magnus von Knebel Doeberitz, PD Dr. Andreas Kaufmann a Priv.-Doz. Dr. Hans Ikenberg Charité Universitätsmedizin v Berlíne aj prof. Dr. Ing. Tomáš Dobránsky, Ph. D., univerzitný profesor na kanadskej Western University, Ontario – Slovák, ktorého výskum je orientovaný na oblasť neurodegeneratívnych ochorení, neuroimunológie a neuronálnej proteomiky. Možnosti spolupráce v témach výskumu v oblasti bioinformatiky hľadal aj prof. Metin Akay z texaskej univerzity v Houstone, ktorý s Národným centrom telemedicínskych služieb Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v tejto oblasti dlhodobo spolupracuje, ako aj mnohí ďalší odborníci zo slovenských univerzít. Workshopu sa zúčastnil aj Priv.-Doz. Dr. Hans Ikenberg z frankfurtského laboratória špecializovaného na cytológiu a molekulárnu diagnostiku. „S Dr. Ikenbergom spolupracujeme od roku 2008, okrem iného nám v Medicyte pomáhal so zavádzaním Liquid-Based cytológie na Slovensku,“ pripomína MUDr. Bardún.

Workshop BIOMEDIRES priniesol množstvo nových tém, o ktorých účastníci aj po jeho ukončení naďalej diskutujú na medzinárodnom poli. Úvahy spoluprác sú rôzne – od spoločných projektov v oblasti vedy a výskumu, cez prácu so študentmi v oblasti biomedicíny až po vzdelávanie mladých vedeckých pracovníkov. Jednou z prvých tém projektu bude výskum virálne a epigeneticky podmienených nádorov, s fokusáciou na HPV, podmienené nádory. Táto téma sa stala podkladom aj štúdie Lady Care, ktorú MEDIREX GROUP ACADEMY začína realizovať v týchto dňoch.


Zdroje:

Tlačová správa MEDIREX GROUP ACADEMY

Po kliknutí na fotografie, zobrazia sa v plnom rozlíšení

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
biologické vedy, biotechnológie v zdravotníctve, workshop

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač