Tím Prírodovedeckej fakulty UK získal ocenenie MICROSOFTU

19. 03. 2015

logo Prírodovedeckej fakulty UK BratislavaBratislava 12. marca 2015: Tím doc. RNDr. Beáty Brestenskej, CSc., z Prírodovedeckej fakulty  Univerzity Komenského získal cenu Microsoftu za zavádzanie inovatívnych technológií na akademickej pôde za projekt „ Inkubátor inovatívnych učiteĺov“. Ocenenie prevzala doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc., od predstaviteĺov spoločnosti Microsoft a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na konferencii MICROSOFT PRE ŠKOLSTVO, ktorá sa konala v dňoch 11. a 12. marca 2015 v Žiline.

Tím Prírodovedeckej  fakulty UK získal ocenenie MICROSOFTU

Otvorenie Inkubátora inovatívnych učiteľov Microsoft (IIUM), ktorý sa nachádza  na Prírodovedeckej fakulte UK, sa uskutočnilo 4. decembra 2014.

IIUM je prvým pilotným projektom Microsoftu na Slovensku zameraným na skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. Vďaka grantu Microsoftu bolo zabezpečené priestorové, ako aj technické vybavenie miestnosti (16 tabletov s odnímateľnými klávesnicami, 5 sád senzorov PASCO pre realizáciu prírodovedných experimentov s podporou digitálnych technológií, softvérové aplikácie pre meranie a spracovanie experimentov, Cloud služby Microsoft).

IIUM ponúkne študentom a pedagógom množstvo výhod, ako napr. skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúceho učiteľa pre vzdelávanie v modernej škole, získanie odborných, komunikačných a manažérskych zručností prostredníctvom prepojenia s učiteľskou praxou (odborníci zo školstva a z IT sektoru) či vzdelávacie kurzy zamerané na rozšírenie zručností a kompetencií študenta a učiteľa pre zvýšenie kvality vzdelávania a lepšie uplatnenie sa na trhu práce a pod.

Prezentácia výsledkov projektu sa uskutoční dňa 8. apríla 2015 o 14.00 hod. v Auditóriu Maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 2. poschodie).

Viac informácií o IIUM nájdete na stránke fakulty.

Zdroj:

Prírodovedecká fakulta UK

Kliknutím na foto, získate fotografiu v pnom rozlíšení

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Humanitné vedy

Tlač