Úžasný svet CERN-u a jeho výskum – Staň sa súčasťou!

13. 03. 2015

Poster - Úžasný svet CERN-uFundamentálnu fyziku priblížia špičkoví predstavitelia CERN-u a Slovenska

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Univerzita Komenského v Bratislave a Európska organizácia pre jadrový výskum CERN pripravili výnimočný edukačno-popularizačný prednáškový blok pre mladú generáciu s názvom „Úžasný svet CERN-u a jeho výskum – Staň sa súčasťou!”

Toto podujatie, na Slovensku organizované po prvýkrát, sa uskutoční 25. marca 2015 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (poslucháreň A, 9:00 – 13:00). Bude venované téme vzdelávania a popularizácie vedy a výskumu. Hlavným zámerom je motivovať žiakov stredných škôl študovať fyziku a iné vedecké a technické odbory. Prednášať budú vysokí predstavitelia CERN-u, slovenskí inžinieri, ktorí sa presadili v CERN-e a vedúci všetkých slovenských projektov v CERN-e. Medzi hosťami z CERN-u vystúpi Rolf Landua, zaoberajúci sa štúdiom antihmoty – témou, ktorá inšpirovala príbeh Dana Browna a rovnomenný film „Anjeli a démoni“, sčasti natočený v CERN-e.

Študenti sa dozvedia o rôznych zaujímavých programoch a podujatiach, ktoré pre nich CERN ponúka. Dôležitou časťou programu bude informovanie o  možnostiach kariéry v CERN-e pre mladých vedcov, inžinierov, ale aj odborníkov v iných oblastiach.


 logá podujatia

Kliknutím na poster získate plne rozlíšenie

Tlačová správa – Bratislava, 10. 3. 2015

Ďalšie informácie:

Program podujatia

Kontakty:
Predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN:
Branislav Sitár, Branislav.Sitar@fmph.uniba.sk

Anna Komová, Anna.Komova@fmph.uniba.sk

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač