V Bratislave sa uskutočnil okrúhly stôl o budúcnosti školstva

30. 03. 2015


logo MŠVVaŠ SRSymbolicky na deň učiteľov – v sobotu 28. marca 2015 organizoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler okrúhly stôl o budúcnosti školstva.

okrúhly stôl MŠVVaŠ SR
V troch paneloch – o regionálnom školstve, o vysokom školstve a v politickej diskusii svoj pohľad na budúcnosť slovenského školstva hovorili takmer všetci odborníci – od zástupcov profesijných organizácií pôsobiacich v rezorte, cez riaditeľov škôl, zástupcov zriaďovateľov až po rektorov vysokých škôl, analytikov, členov výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport či bývalých ministrov vnútra.
Na diskusii sa v jednotlivých paneloch zúčastnili napríklad aj bývalí ministri školstva Eugen Jurzyca, Ján Mikolaj či Milan Ftáčnik, ako aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil a ďalšie desiatky odborníkov z oblasti školstva.

 

Zdroj a fotozdroj:

 MŠVVaŠ SR

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Tlač