Vedecká cukráreň: Nanoštruktúry pre LED a laserové diódy

05. 03. 2015

Bratislavská vedecká cukráreň - pozvánka na marec 2015

Srdečne vás pozývame do marcovej vedeckej cukrárne, kde sa dozviete ako fungujú LED a laserové diódy, kde všade okolo nás ich môžete nájsť a aká je ich budúcnosť. V prednáške budeme hovoriť aj o novej technológii, ktorá sa zameriava na využitie nanoštruktúr v LED a laserových diódach s cieľom zlepšiť ich vlastnosti.

Podujatie Bratislavská vedecká cukráreň sa uskutoční  24. marca 2015 o 9.00 hod., v budove CVTI SR. Prednášať bude doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.

 doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.

Vyštudoval mikroelektroniku na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a vo svojej práci sa zaoberal štúdiom polovodičových laserových diód a fotonických štruktúr. V súčasnosti pracuje ako výskumník v oblasti prvkov a nanoštruktúr pre optoelektronické aplikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU a v Medzinárodnom laserovom centre.


Bratislavská vedecká cukráreň
je spoločný projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.

Organizátori realizujú stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.

Spracovala: Mária Izakovičová

Zdroj:

Pozvánka

Viac na NCP VaT

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač