Vedu približujú aj odborníci z CERN-u

03. 03. 2015

logo Televízie STV1(02. 03. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 25/26; Marek Pivoluska/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Na banskobystrickej univerzite si stredoškoláci vyskúšali prácu vedcov, fyzikov. Zamerali sa na skúmanie jednej zo základných častíc, na takzvaný Higgsov bozón. A mali skvelých konzultantov, odborníkov z CERN‑u."

Marek Pivoluska, redaktor: „Do medzinárodného projektu Masterclasses sa v tomto roku zapojili študenti až v štyridsiatich dvoch štátoch. Možnosť hovoriť so skutočnými vedcami využila aj približne stovka stredoškolákov z Banskobystrického kraja na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela."

Boris Tomášik, odborný garant projektu: „Podujatie je zamerané vlastne na to, aby sme stredoškolákom priblížili to, ako pracujeme v časticovej fyzike, aby sme im priblížili naše postupy, aby sme im trošku priblížili niečo z našej vedy, a hlavne to, ako robíme tú vedu. Majú možnosť vyskúšať si, ako to vyzerá, keď hľadáme nové častice, pretože si vyskúšajú prácu s dátami, ktoré sú reálne z CERN‑u, sú namerané na urýchľovači LHC. A majú k dispozícii softvér, ktorý bol tiež vyvinutý v CERN‑e."

Marek Pivoluska: „Stredoškoláci si po úvodných prednáškach prakticky vyskúšali hľadanie takzvaného Higgsovho  bozónu, ktorý je v modernej fyzike nateraz poslednou, v roku 2012 objavenou časticou."

Lucia Piatriková, študentka gymnázia vo Zvolene: „Hľadáme bozóny vo výsledkoch z CERN‑u. Vlastne analyzujeme zrážky častíc a podľa toho vieme, že či je tam ten bozón, alebo nie."

Erik Selecký, študent gymnázia vo Zvolene: „Vlastne tieto dve dráhy, ktoré vidíme, to sú ako fotóny, pretože sa nezachytili v iných detektoroch, a teda z toho vyplýva, že by to teoreticky mohlo ísť o Higgsov bozón, pretože ten sa po zrážke rozpadá. Napríklad môže sa rozpadnúť na dva fotóny."

Janka Izáková, učiteľka fyziky na gymnáziu v Krupine: „Myslím, že je to dosť prínosné pre žiakov, pretože mnohé veci, ktoré sa dozvedeli tu, sa na školách nepreberajú. Na fyzike na to bohužiaľ nie je čas. Jadrová fyzika sa preberá len okrajovo."

Marek Pivoluska: „Podľa učiteľky Janky Izákovej takáto akcia motivuje záujem žiakov o fyziku. Na skúmanie Higgsovho bozónu sa dnes spolu so slovenskými stredoškolákmi podieľali aj študenti z iných miest Európy, konkrétne z talianskeho Neapolu, španielskej Barcelony, ako aj poľského mesta Bielsko‑ Biała. Na záver sa všetci spojili prostredníctvom videokonferencie s vedcami z CERN‑u, aby zhodnotili dosiahnuté výsledky."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, workshop

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Na Univerzite Mateja Bela sa bude hľadať Higgsov bozón

Tlač