VIDA! Science centre, zábavný vedecký park v Brne

13. 03. 2015

exteriér budovy zábavného centraNa brnianskom výstavisku v Čechách v minulom roku slávnostne otvorili nové vedecké centrum VIDA! (VIDA! Science centre). Na ploche takmer 5 tis. metrov čaká na ihravých objaviteľov 150 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým môžu lepšie porozumieť svetu okolo nás. Unikátna expozícia je rozdelená do štyroch hlavných tematických sekcií: Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. Samostatná časť Detské science centrum je venovaná deťom od 2 do 6 rokov.

Čo sa týka samotných exponátov VIDA! Science centra, nájdete tu ukážky: oceán vo fľaši, bicykel na lane, rotujúcu miestnosť, simulátor povodní, model ľudského srdca v nadživotnej veľkosti, spoločenstvo mravcov Atta, archeologické pieskovisko, vodnú tlačiareň. Dotýkať sa exponátov sa tu priam odporúča. Objavujete nielen očami, ale aj všetkými zmyslami. „Zložité prírodné javy predstavujeme formou hry a zábavy“, vyjadril sa Lukáš Richter, riaditeľ  Moravian Science Center Brno.

Projekt „Moravian Science Centre Brno“
VIDA! Science centrum je realizovaný vďaka projektu „Moravian Science Centre Brno“, ktorého príprava  začala už v roku 2009. Žiadosť o dotáciu na projekt „Moravian Science Centre Brno“, bola Juhomoravským krajom podaná v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre inovácie. Stavba VIDA! Science centra bola na brnianskom výstavisku zahájená v r. 2013. Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie bol schválený finančný príspevok v maximálnej výške cca 572 mil. českých korún. Celkové výdaje projektu sú teraz odhadované na cca 601 mil. českých korún.

Spolupracujúcim subjektom v rámci projektu je mesto Brno a tiež významné inštitúcie vzdelávacieho a výskumného charakteru: Masaryková univerzita, Mendelová univerzita v Brne, Vysoké učení technické v Brne, Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, Akademie věd České republiky a  Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Budova Science cenra v Brne

Dočasné expozície
V priestore pre aktuálne výstavy na 3. poschodí VIDA! Science centra je experimentárium Centra pasívneho domu. Návštevníci sa tu dozvedia, ako sa v takom dome v zime vetrá, budú si môcť skúsiť čo najrýchlejšie zaizolovať dom, vyskladať si rám okna, alebo si zastrieľať na jeden nevydarený dom, plný tepelných mostov. U každého stanovišťa sú navyše pripravené pracovné listy pre múdre deti a informačné listy pre rodičov.
Pre záujemcov je  pripravený model panelákového bytu, kde môžu zistiť, že správne a starostlivo prevedenou rekonštrukciou domu je možné dosiahnuť až 90  % úspor oproti pôvodnému stavu.

Veda hrou tu môže byť realizovaná každý deň od 9. 00 hod. Programy prebiehajú pod vedením VIDÁtorov – lektorov VIDA! Science centra.

Centrum na Morave má významne prispieť k pozitívnemu vnímaniu vedy u širokej verejnosti  nielen v tomto regióne, ale aj v celom blízkom okolí.

 
Zdroj: Tlačová správa

Fotozdroj: Foto-expozice VIDA!Science centre

Kliknutím na foto budovy získate pôvodné rozlíšenie


Preložila a spracovala: M. Izakovičová

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, vedecké parky

Tlač