Zatmenie nielen na oblohe

19. 03. 2015

Televízna stanica JOJ_logo(18. 03. 2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 16/20; Petra Dišková, Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Zatmenie Slnka budeme môcť pozorovať už v piatok predpoludním. Celé divadlo na oblohe sa začne o deväť štyridsať a skončí sa tesne po dvanástej hodine. V maximálnej fáze Mesiac zakryje Slnko na šesťdesiat percent. Málokto však asi vie, že práve počas piatkového zatmenia Slnka sa mnohí z nás môžu cítiť tak akosi zvláštne až nepríjemne a príčinou toho bude práve tento úkaz na oblohe."

Petra Dišková, redaktorka: „Aj keď zatmenie Slnka bežne vnímame ako zaujímavý fyzikálny úkaz na oblohe, niečo podobné sa vraj v danom okamihu deje v našej duši."

Alena Nemčeková, astrologička: „Luna ako naše podvedomie zakryje Slnko ako naše vedomie."

Petra Dišková: „Keďže dnešní ľudia sú podľa astrologičky veľmi racionálni, je vraj potrebné sa na chvíľu zastaviť, takpovediac vypnúť hlavu a nazrieť do svojho vnútra, do svojich pocitov."

Alena Nemčeková: „Vtedy má čas to podvedomie nám povedať "áno, toto rob" a "áno, toto nerob".

Petra Dišková: „Podľa odborníkov tak môže vraj piatkové zatmenie Slnka v mnohých vyvolať pocity neistoty a strachu."

PhDr. Karol Kleinmann, psychológ: „Ako keby sme vstupovali do svojho vnútra. A pohľad do svojho vnútra býva to najbolestivejšie, čo môže človek prežiť."

Petra Dišková: „V minulosti ľudia zatmenie Slnka vnímali ako osudové znamenie od Boha. Zmienky o ňom sa zachovali už z čias starovekého Egypta."

Mgr. Dušan Magdolen, PhD., Ústav orientalistiky SAV: „Zatmenie Slnka sa v starovekom Egypte spájalo s predstavou, že obloha pohltila Slnko."

Petra Dišková: „No a keďže Egypťania vraj zatmenie Slnka vedeli predpovedať, využívali tento úkaz napríklad aj na posilnenie moci faraóna. Zatmenie Slnka bude v piatok vplývať nielen na ľudí, ale aj na zvieratá. Spomedzi zvierat na Mesiac asi najviac reagujú vlci. To, že by práve počas zatmenia začali zavíjať, však čakať nemôžeme. Zato úbytok denného svetla zvieratá môže vykoľajiť."

Ing. Róbert Kondrk, inšpektor chovu zvierat ZOO Bratislava: „Tým pádom reagujú na to, ako keby prichádzala noc a chystajú sa vlastne na spánok, prípadne zase nočné zvieratá v takomto stave vychádzajú von."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač