Ako staré máme gény?

28. 04. 2015

 logo Televízie JOJ(27. 04. 2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 18/19; Anton Adamčík/Ján Mečiar, Adriana Kmotríková)

Ján Mečiar, moderátor: „Doterajší dejepis a história obyvateľov Slovenska a ďalších európskych krajín sa zrejme bude musieť trošku pozmeniť."

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Genetický výskum obyvateľstva ukazuje, že národy sa až tak nepresúvali ako by sa zdalo, ale skôr to boli kultúry."

Ján Mečiar: „Napríklad prevažná väčšina dnešných Slovákov má korene v tomto regióne už tisíce rokov. Pricestovať teda zrejme musela kultúra."

Anton Adamčík, redaktor: „Podľa výskumu slovenských genetikov na našom území až štyria z piatich obyvateľov majú predkov so stredoeurópskymi koreňmi, ktoré siahajú do minulosti až osemtisíc rokov."

doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc., odborník na ľudskú genetiku: „Genetické korene, ktoré siahajú z veľkej časti až do mladšieho paleolitu."

Anton Adamčík: „Naši predkovia tu žili desať, dvadsaťdva, aj tridsaťtisíc rokov. To ale neznamená, že všetci nevyhnutne na území dnešného Slovenska."

doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.: „Že žili na území Európy."

Anton Adamčík: „Väčšina z nás má teda stredoeurópske gény, teda také, aké genetici prevažne nachádzajú v okolitých krajinách, dokonca aj v dnešnom Maďarsku."

doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.: „Maďari sú tiež z genetického hľadiska Stredoeurópania."

Anton Adamčík: „Pôvodná populácia, ktorá sem prišla v minulosti, tvorí iba okolo päť percent."

doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.: „Geneticky čistí Maďari takpovediac neexistujú."

Anton Adamčík: „To isté ale platí aj o Slovákoch alebo o Čechoch. Pre historikov je to prekvapujúce."

PhDr. Vladimír Turčan, CSc., archeológ SNM: „Do príchodu Slovanov samozrejme cez slovenské územie prešlo spústu etník, národov, kmeňov, zväzkokmeňov."

Anton Adamčík: „Zanechali tu síce výraznú stopu v kultúre, ale nie v génoch."

doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.: „Ich genetických vplyvov spoza Európy, napríklad z Ázie, je nepatrne málo."

Anton Adamčík: „Sťahovanie národov bolo teda viac sťahovaním kultúr ako samotných obyvateľov."

PhDr. Vladimír Turčan, CSc.: „Zbytky obyvateľstva tu ostali a splynuli potom s tým pôvodným obyvateľstvom."

Anton Adamčík: „Keby sa robil takýto genetický výskum začiatkom minulého storočia napríklad v Bratislave, výsledky by boli výrazne iné."

PhDr. Vladimír Turčan, CSc.: „Bratislava bola do veľkej miery maďarsko-nemecká, ale mala niekoľko desaťtisíc obyvateľov."

Anton Adamčík: „Dnes má viac ako štyristotisíc obyvateľov prevažne zo severu z horských oblastí, ktoré sa v minulosti vyhli nájazdom cudzích génov."

PhDr. Vladimír Turčan, CSc.: „Relatívne biologicky a geneticky čisté."Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač