Envirorezort si pripomína Deň Zeme

23. 04. 2015

logo MŽP SRVýstavy, súťaže, odborné, osvetové, ale aj rôzne zábavné podujatia pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR spolu so svojimi rezortnými organizáciami v rámci Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok každoročne upozorňuje ľudí na potrebu chrániť životné prostredie a prírodné zdroje. Cieľom podujatí je osloviť verejnosť a upozorniť ju na potrebu zachovania životného prostredia v čo najlepšom stave aj pre ďalšie generácie.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) organizuje 22. apríla v obci Oravský Podzámok prezentáciu venovanú Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava spojenú s besedou a premietaním filmov. Vo štvrtok 23. a v piatok 24. apríla zase odborní pracovníci SAŽP v rámci XXIV. ročníku jarného ekofestivalu priblížia žiakom a študentom prostredníctvom prednášok v Dome kultúry v Nových Zámkoch vplyv dopravy na životné prostredie a našu planétu. Vo štvrtok v Považskej Bystrici organizujú VII. ročník Ekologického jarmoku. V rámci jarmoku SAŽP premietne záujemcom filmy zamerané na tematiku ochrany prírody a deti sa budú môcť zúčastniť na ekologických hrách, súťažiach a kvízoch. V piatok 24. apríla začne v košickom nákupnom centre Aupark Festival našej planéty. Na záujemcov čakajú tvorivé dielne a takisto poučne zamerané súťaže pre mládež. Podujatia ku Dňu Zeme zakončí v dňoch 27. až 29. apríla vo Vysokých Tatrách trojdňový seminár zameraný na problematiku znečistených území.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v spolupráci so svojimi jednotlivými správami plánuje v rámci Dňa Zeme rôzne výchovno-vzdelávacie podujatia. Správa NP Muránska planina organizuje 24. apríla v meste Revúca spoločné čistenie rieky Zdychavky. Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody vo Varíne uskutoční niekoľko prednášok zameraných najmä na vodu, ktorej nedostatok, ale aj nadbytok výrazne ovplyvňuje život na našej planéte.

Slovenské banské múzeum pripravilo vo výstavných priestoroch Mineralogickej expozície v Berggerichte v Banskej Štiavnici výstavu s názvom Mini ZOO VIII. Výstava predstavuje exotické druhy živočíchov (hmyz, plazy, článkonožce), ale aj kolekciu motýľov zo súkromnej zbierky Michala Zachara.

Vodohospodárska výstavba chystá v átriu budovy Ministerstva životného prostredia SR výstavu prác žiakov základných škôl v rámci výtvarnej súťaže Blysni sa vodným dielom. Výstava potrvá do 30. apríla.

Workshopy, prednášky a aktivity pre deti pripravuje aj Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a ZOO Bojnice. Viac o podujatiach rezortných organizácií ministerstva je možné dozvedieť sa priamo v konkrétnej organizácii. Zoznam je možné nájsť na stránke ministerstva http://www.minzp.sk/o-nas/organizacie-rezortu-mzp-sr/prispevkove-organizacie/.

Deň Zeme pripadajúci na 22. apríl má svoj pôvod vo sviatku jarnej rovnodennosti. Začiatok jeho histórie ako environmentálne významného dňa sa začal v roku 1970 v USA. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Z jeho podnetu sa uskutočnili po celých Spojených štátov amerických rozmanité podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete, pripája sa k nej stále viac ľudí a Deň zeme nadobudol celosvetový rozmer.

Zdroj:

Ministerstvo životného prostredia SR

 

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač