Festival vedeckých filmov 2015 – vyhlásenie súťaže

09. 04. 2015

Zapoj sa do súťaže a vytvor krátky film na tému Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás!plagát FVT 2015

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií organizuje druhý ročník Festivalu vedeckých filmov. Tohtoročná téma je „Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás.“

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci alebo kolektív tvorcov, ktorí majú chuť prezentovať svoj pohľad na svet vedy a techniky prostredníctvom vlastných krátkych filmov. Súťažiť môžu s animovanými, dokumentárnymi, či inými filmovými dielami, ktoré budú trvať najviac tri minúty.

Súťažné kategórie sú rozdelené podľa veku – do 12 rokov, od 13 do 17 rokov a od 18 rokov. Záujemcovia môžu svoje súťažné dielo zaregistrovať prostredníctvom elektronickej prihlášky na webovej stránke www.fvf.cvtisr.sk /sekcia súťaže/ a následne dielo poslať, najneskôr do 11. októbra 2015, na adresu Centra vedecko-technických informácií SR.

Počas Festivalu vedeckých filmov – FVF 2015 sa uskutoční súťažná prehliadka všetkých prihlásených diel, vrátane víťazných, ako aj vyhlásenie víťazov súťaže a odovzdanie ocenení; to všetko v novembri počas celoslovenského Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Podrobné podmienky a pravidlá súťaže pre filmových tvorcov nájdu záujemcovia na festivalovej stránke www.fvf.cvtisr.sk

 

Tlačová správa

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841; monika.hucakova@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:

Monika Vozárová, mobil: 0917 733 507; monika.vozarova@cvtisr.sk

Kliknutím na plagát získate ho v plnom rozlíšení

 

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, súťaže

Tlač