Kariérny projekt pre dievčatá – Girl’s Day 2015

17. 04. 2015

Plagá Girls Day 2015Málo žien na technických pozíciách a v informatike je dávno známy fakt. Snahu zmeniť zaužívané stereotypy, že tento sektor je iba pre mužov, prináša Girl’s Day.

Girl’s Day patrí medzi najväčšie kariérne orientované projekty pre stredoškoláčky s cieľom ukázať im, ako funguje sektor informačných technológií (IT).

Podniky zapojené do Girl’s Day prijímajú v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá a pripravujú pre ne workshopy, diskusie, praktické ukážky svojich projektov. Registrácia na jednotlivé programy prebieha cez www.girlsday.sk, kde sú v mape Slovenska zaznačené všetky podniky s presne uvedeným programom a voľnou kapacitou dievčat.

Girl’s Day sa zo šestnástich krajín Európy postupne rozširuje do celého sveta. Slovenským organizátorom je občianske združenie AJ Ty v IT (www.ajtyvit.sk), ktorého cieľom je motivovať stredoškoláčky k štúdiu IT.  

Druhý ročník Girl’s Day prebehne 23. apríla 2015 pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. V roku 2014 sa Girl’s Day zúčastnilo takmer 500 dievčat zo 60 stredných škôl.

Podujatie je podporené aj v rámci projektu PopVaT, ktorého snahou je popularizovať vedu a techniku a motivovať mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických odborov.

Plagát

Autor: Ing. Petra Kotuliaková, PhD.

Uverejnila: BK

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, workshop

Tlač