Nová bratislavská nemocnica by mala fungovať aj pre vedecký výskum

30. 04. 2015

Rozhlasová stanica Regina_logo(29. 04. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Regionálne správy z Bratislavy; 15:00; por. 2/4; Martina Gapčová, Martina Gapčová)

Martina Gapčová, moderátorka RTVS: „Nová bratislavská nemocnica by mala fungovať ako celok, to znamená pre vedecký výskum ako kampus, ale aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Skonštatovali to odborníci z radov lekárov a ministerstva zdravotníctva, ktorí hovorili o výstavbe nového zdravotníckeho zariadenia v hlavnom meste. Diskusiu zorganizoval Bratislavský kraj. Župní poslanci totiž požadovali informácie o pripravovanom projekte. Riaditeľ úradu a krajský lekár Valerián Potičný."

Valerián Potičný, riaditeľ úradu a krajský lekár: „Nemôže nám byť jedno akým spôsobom ovplyvní na budúce desaťročia jednak výuku študentov, jednak vedecký výskum a jednak poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti. Tu je veľká obava z toho, že keďže súkromný investor toto by mal urobiť, prevádzkovať a manažovať, či dokáže vôbec,  keďže je to veľmi finančne náročné, tieto požiadavky na novú nemocnicu skĺbiť a dodržať."

Martina Gapčová: „Nemocnicu plánuje štát postaviť formou PPP projektov."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač