Popularizácia a komunikácia vo vede na workshope Pop VaT I.

13. 04. 2015

Myšlienkou konferencie je informovať všetkých popularizátorov vedy a techniky, či už samotných vedcov, učiteľov, prednášajúcich alebo PR manažérov jednotlivých inštitúcií, o najefektívnejších spôsoboch popularizácie vedy smerom k mládeži, študentom a širokej verejnosti a zároveň im v diskusii poskytnúť priestor na prezentáciu svojich aktivít a myšlienok.

Chcete vedieť ako efektívne komunikovať vedu a techniku smerom k verejnosti? Máme pre Vás tipy a nápady. Pozývame Vás na ďalší zo série workshopov zameraných na popularizáciu vedy, ktorý organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Workshop PopVaT I., s podnázvom Popularizácia a komunikácia vo vede, sa uskutoční v dňoch 22. 4. – 23. 4. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Popularizácia a komunikácia vo vede na workshope Pop VaT I.

Cieľom workshopu je získať nové užitočné informácie o tom, ako komunikovať vedu a jej výsledky v oblasti popularizácie vedy. Prednášajúci Vám odporučia na základe svojich osobných skúseností tie najužitočnejšie, najefektívnejšie a najpoužívanejšie komunikačné kanály, ktoré sa využívajú v popularizácii vedy, s dôrazom najmä  na médiá, web a sociálne siete. Na rôznych príkladoch Vám ukážu najčastejšie chyby, ako aj tie najúčinnejšie metódy a formy prezentovania svojich aktivít a výskumu prostredníctvom týchto komunikačných kanálov.

Podujatie je určené najmä odbornej verejnosti a učiteľom, ktorí sú tými najpovolanejšími popularizátormi, keďže prví vedu tvoria, a druhí ju učia. Zúčastnení budú mať možnosť diskutovať a vymieňať si svoje skúsenosti, či stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa venujú popularizácii vedy. Dvojdňový workshop je určený predovšetkým odbornej verejnosti, PR manažérom škôl a vzdelávacích inštitúcií, učiteľom končiacich ročníkov základných škôl, učiteľom stredných a vysokých škôl, ako aj PhD. študentom.

Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu zaregistrovať najneskôr do 17. 4. 2015. Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na stránke www.vedanadosah.sk v sekcii podujatia, alebo na stránke www.ncpvat.sk.

 V programe sa môžete tešiť na tieto témy:

Streda 22. 4. 2015

Skúsenosti s popularizáciou vedy z pohľadu vedcov (Igor Lacík)
Ako získať viac návštevníkov z vyhľadávača Google? (Daniel Duriš) 
Sociálne siete nie sú veda (Patrik Barták)  

Ako popularizovať vedu v elektornických médiách (Zuzana Vitková)
Veda na dosah (Zuzana Čeplíková)  


Štvrtok 23. 4. 2015 
        
Krátke predstavenie aktivít NCP VaT
Od The New York Times po SME – môj príbeh (Martin Hajduch) 
Ako popularizovať vedu (Martin Maruniak)
Ako môže pravdepodobnosť zaujať žiakov aj vo voľnom čase? (Alena Bachratá) 
Tajomný svet vedy a techniky (Ľubica Stuchlíková)

 

Viac na stránke NCP VaT

Spracovala: MI

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, workshop

Tlač