Prezident Andrej Kiska podporil Girl's day

24. 04. 2015

A. Kiska, prezident SR, na Girl´s DayPri príležitosti Girl's day, dňa žien v informačných technológiách, prevzal prezident Andrej Kiska záštitu nad podujatím na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
Cieľom bolo prezentovať informačné technológie žiačkam gymnázií a stredných škôl z Bratislavy, Modry a ďalších miest.

„Slovensko veľmi potrebuje pre ďalší rozvoj dobré školstvo a vzdelaných ľudí. Je veľmi dôležité, akú školu a aký študijný odbor si vyberú,“ zdôraznil prezident v príhovore.

„Štúdium na technických vysokých školách nie je ľahké, ale ich absolventi majú veľmi dobré možnosti zamestnania a sú lepšie ohodnotení než absolventi iných študijných odborov.“


Aby povzbudil študentky, skonštatoval, že aj jeho dcéra je príkladom toho, že štúdium informačných technológií je vhodné aj pre dievčatá. „Ja sám som absolventom STU v Bratislave – vyštudoval som mikroelektroniku.“

A. Kiska, prezident SR, na Girl´s Day


Prezidenta na podujatí sprevádzal rektor STU Robert Redhammer, dekan FIIT STU Pavel Čičák a ďalší zástupcovia technických univerzít. Prítomný bol aj chargé d'affaires Veľvyslanectva USA v SR Norman Thatcher Scharpf.

 Zdroj:

Tlačová správa
Tlačové oddelenie prezidenta SR


Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie, ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Kariérny projekt pre dievčatá – Girl’s Day 2015

Tlač