Slovenskí vedci majú len 8 citácií na publikáciu

14. 04. 2015

Rozhlasová stanica Slovensko_logo (09. 04. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 3/18; Peter Hanák, Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Slovenská veda kvalitou zaostáva za svetom a rovnako aj za väčšinou našich susedov. Na základe vedeckých rebríčkov to konštatuje Akademická rankingová a ratingová agentúra. Slovenskí vedci majú len 8 citácií na publikáciu. Vyspelé európske štáty takmer dvojnásobok. Problémom nie sú len peniaze, ale aj zlá organizácia systému vedy a vysokého školstva na Slovensku."

Peter Hanák, redaktor: „V počte publikácii sú slovenskí vedci na 51. mieste zo 153 štátov. V počte citácií na jednu publikáciu sme však až na 101. mieste, teda na konci druhej tretiny svetového rebríčka podľa databázy Web of Knowledge. Slovenskí vedci tak publikujú, no v porovnaní so zahraničím sú málo citovaní, majú 8 citácii na publikáciu, pričom Česko má takmer 10, Maďarsko 11,5, Rakúsko 15 a okolo čísla 15 sa pohybujú aj iné vyspelé západoeurópske štáty. Z našich susedov sme lepší ako Poľsko či Ukrajina, no predbehli nás aj štáty ako Venezuela či Senegal. Podľa šéfa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry Ivana Ostrovského to svedčí aj o kvalite našej vedy. Najcitovanejšími vedeckými pracoviskami pritom podľa nie sú technické vysoké školy."

Ivan Ostrovský, Akademická rankingová a ratingová agentúra: „80 percent výskumného výkonu zabezpečujú len dve inštitúcie na Slovensku, a to Slovenská akadémia vied a Univerzita Komenského, prakticky rovnakým dielom. Vzhľadom na počet obyvateľov, počet dve špičkové výskumné inštitúcie je postačujúci, potrebovali by akurát podstatne lepšiu spoločenskú a finančnú podporu."

Peter Hanák: „Vysokú citovanosť v Slovenskej akadémii vied majú práve technické a prírodné vedy. O tie však študenti podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka pre vysokú náročnosť nemajú veľký záujem, a potom sa stáva, že do týchto odborov sa nedostávajú tí najlepší."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Treba nájsť vhodný kľúč motivácie študentov už na stredných školách, aby išli práve študovať tieto smery, ktoré nás dostanú aj v oblasti vedy na vyššiu úroveň, aby sme sa priblížili európskemu priemeru."

Peter Hanák: „Pavol Šajgalík za tým vidí aj nízke platy vedcov či nedostatok zahraničných doktorandov na Slovensku. Ministerstvo školstva za problém považuje malý záujem podnikov o vedu, preto štát zaviedol novú daňovú úľavu na výskum pre podnikateľov. Pripravuje sa aj transformácia ministerskej agentúry na podporu výskumu a vývoja. Minister školstva Juraj Draxler zatiaľ nevie spresniť, ako by tieto zmeny mali vyzerať."

Juraj Draxler, minister školstva: „Do budúcna je potrebné, aby sme zreformovali grantový systém, ale predovšetkým musíme koncepčne vedieť, ako má fungovať ten grantový systém. Viem si samozrejme predstaviť, že budú štrukturálne fondy s verejnou grantovou agentúrou fungovať, ako hovorím, pod jedným zastrešením, ale podobne si viem predstaviť, že napríklad to ostane oddelene."

Peter Hanák: „Minister sa spolieha aj na reformu Slovenskej akadémie vied, ktorá sa má zaviesť od januára. Posilniť zapojenie slovenských vedcov do medzinárodných projektov chce aj vytvorením styčnej kancelárie Slovenska pre vedu a vývoj v Bruseli."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač