Slovensko neláka mladých vedcov zo zahraničia

22. 04. 2015

logo rádia REGINA(20. 04. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 8/15; Peter Hanák/Jana Zvalová)

Jana Zvalová, moderátorka: „Slovensko na rozdiel od západnej Európy neláka mladých vedcov zo zahraničia. Na doktorandské štúdium k nám neprichádzajú najlepší študenti napríklad z Ázie a vo vede potom máme nedostatok kvalitných ľudí. Podľa predsedu Slovenskej akadémie vied by pomohlo, keby títo ľudia využívali Slovensko aspoň ako prestupnú stanicu. Vysoké školy sa sťažujú, že oproti zahraničiu majú primálo peňazí."

Peter Hanák, redaktor: „Kým u nás musia doktorandi so štátom mimo Európskej únie za štúdium platiť, na západe nie. A na rozdiel od nás, tam dostanú ešte aj štipendium. Šéf Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík hovorí, že keď mal doktoranda z Egypta, päť mesiacov vybavovali formality a musel platiť školné takmer päťtisíc eur ročne. Podľa neho musíme otvoriť trh práce pre vedcov napríklad z Ázie."

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Naozaj, keď dôjdete do Ameriky na pracovisko, je tam zopár Američanov. Ale tí vysoko motivovaní ľudia sú práve títo. Slovensko je pre nich atraktívna prestupná stanica. Ale nás to vôbec nemusí trápiť. Keď on tu štyri roky bude robiť doktoranda na špičkovej úrovni, no potom nech ide kam chce. Tie vedecké výsledky ostanú tu."

Peter Hanák: „Slovensko celkovo neláka zahraničných študentov. V ich počte sme hlboko pod priemerom OECD. Vo vyspelých štátoch je až päťdesiattri percent zo zahraničných študentov práve z Ázie. Na Slovensku je len asi stošesťdesiat zahraničných doktorandov a z toho bol v roku 2014 napríklad len jeden doktorand z Číny a dvaja z Indie. Pavol Šajgalík, by bol za zmenu vysokoškolského zákona, aby sa náš vedecký trh otvoril práve pre takýchto doktorandov, či mladých vedcov. Riešil by sa tým aj odliv šikovných Slovákov do zahraničia."

Pavol Šajgalík: „Keď naši študenti odchádzajú preč, tak dobre. Dotiahneme tých druhých, ktorí automaticky budú musieť dvíhať latku. Pretože oni tých učiteľov dokopú. Oni sú vysoko motivovaní."

Peter Hanák: „Asociácia doktorandov Slovenska by o tvorenie trhu študentom z mimoeurópskych štátov podporila. Jej predsedníčka Veronika Trstianska."

Veronika Trstianska, Asociácia doktorandov Slovenska: „Vznikla by taká zaujímavá konkurencia v rámci vedy na Slovensku."

Peter Hanák: „Ministerstvo školstva tvrdí, že vysoké školy nemusia vyrúbiť zahraničnému doktorandovi školné v tisíckach eur a môžu mu dať aj štipendium. Hovorkyňa rezortu školstva Beata Dupaľová však zároveň priznáva, že takíto doktorandi nemajú na štipendium zákonný nárok."

Beata Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Je tak na rozhodnutí vysokej školy, ale pravdepodobne aj na jej schopnosti získať grantové prostriedky, z ktorých vie financovať doktoranda. Či a v akej výške bude poskytovať doktorandovi mimo Európskej únie štipendium, ako aj výška požadovaného školného."

Peter Hanák: „Podľa prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Rudolfa Kropila sú však vysoké školy u nás podfinancované a mali by problém platiť štúdium zahraničných doktorandov. Zmeny zákona v tejto oblasti ministerstvo školstva neplánuje. V oblasti cudzineckej politiky majú vysokokvalifikovaní prisťahovalci výnimky  –  napríklad skrátené lehoty na udelenie prechodného pobytu. Rezort vnútra to považuje za dostatočné."

   

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Tlač