Svetová výstava EXPO Miláno 2015

24. 04. 2015

Výstava Expo 2015Jedným z najinovatívnejších prvkov výstavy EXPO Miláno 2015 je koncepčný prístup k jej téme „Uživiť planétu, energia pre život“. ("Feeding the planet, energy for life.")

Motív tohto konceptu sa bude odrážať vo všetkých aktivitách súvisiacich s touto svetovou výstavou. Hoci ústrednou témou je výživa ľudstva, výstava sa zameriava aj na ciele s ňou súvisiace:

-   starostlivosť o životné prostredie, v ktorom žijeme, a o miesta na zemi, odkiaľ potraviny pochádzajú;
-  prirodzená biologická úloha zabezpečiť výživu nielen pre seba, ale aj pre ďalšie generácie s ohľadom na životné prostredie a jeho vývoj.

Prognózy dostupnosti zdrojov potravy pre ľudstvo v budúcnosti nie sú priaznivé. Dosiahnutie týchto základných cieľov bude výrazne ovplyvnené ľudským správaním a prístupom k životnému prostrediu a k starostlivosti o našu planétu, čo je veľkou výzvou stelesnenou v posolstve svetovej výstavy EXPO Miláno 2015.

Táto výstava bude veľkým javiskom, na ktorom sa môžu účinkujúce krajiny predstaviť v podobe inovatívnych riešení súvisiacich s výživou planéty a ľudstva a tiež s prístupom k životnému prostrediu.

Svetová výstava EXPO Miláno 2015 bude trvať od 1. mája do 31. októbra 2015, uskutoční sa na ploche nového výstaviska Rho-Pero v Miláne o rozlohe viac ako 1,1 mil. m2. Výstavisko bude križovať 35 m široká a 1,5 km dlhá ulica.

Viac ako 140 oficiálnych účastníkov sa bude prezentovať samostatnými expozíciami na približne 70 % výstavného areálu alebo v tématicky zameraných deviatich tzv. „clusters“. Výstavný areál ďalej ponúkne návštevníkom 5 tématických častí a 10 korporátnych pavilónov.

Očakávaných je viac ako 20 mil. návštevníkov a viac ako 1 miliarda online návštevníkov. Novinkou bude možnosť navštíviť EXPO Miláno 2015 aj v nočných hodinách a vychutnať si tak vizuálny a gurmánsky zážitok v novej dimenzii.

 Budova pavilónu Slovenska na Expo 2015 v Miláne

Zdroj:

http://www.exposlovakia2015.sk/expo-2015/

Spracovala: MI

 

Kľúčové slová:
výstavy

Tlač