V Košiciach vybudovali nové výskumné centrum

22. 04. 2015

logo STV 2                                                                                                                                  

(20. 04. 2015; Televízna stanica STV 2; Hírek – správy; 16:26; por. 2/4; Ifj. Szaszák György/Culka Ottó)

Culka Ottó, moderátor: „V Košiciach bolo vybudované nové výskumné centrum,  v ktorom bude od júla prebiehať výskum a vývoj progresívnych materiálov a technológií. Slovenská akadémia vied a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  dostali z európskych zdrojov na investíciu 22 miliónov EUR."

Ifj. Szaszák György, redaktor: „Srdcom projektu je nové sedemposchodové výskumné centrum,  ktoré bolo postavené o tri mesiace skôr, než sa plánovalo.  Centrum sa buduje vo veľkom tempe, prišli už aj špeciálne technológie a stroje potrebné pre výskum. Dnes sa centrum zariaďuje."

Dusza János, profesor: „Budujeme veľa nových laboratórií a zaobstarali sme 85 nových zariadení. Najdrahší je tzv. scanning tunneling microscope, prístroj za mnou je druhý najdrahší, stál 1 150 000 EUR."

Ifj. Szaszák György: „Prístroj dokáže vo vysokom rozlíšení zobraziť povrch materiálu, ktorý sa dá pomocou iónového dela aj opracovať. Vďaka 85 novým prístrojom budú vedci experimentovať s výrobou super tvrdých povlakov,  ktoré môžu až dvadsaťnásobne predĺžiť životnosť zariadení a súčiastok. Cieľom výskumu je aj výroba nano vlákien, no vedci budú experimentovať aj s magnetickými tekutinami, ktoré môžu v budúcnosti v ľudskom tele prepravovať liečivá."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
materiálové inžinierstvo, medicínske inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač