Veda v CENTRE: Rastliny už nestačia nášmu tempu...

17. 04. 2015

Veda v CENTRE 30-04-2015

doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Dňa 30. 4. 2015 (vo štvrtok) o 17.00 hod. príde do vedeckej kaviarne molekulárny biológ a uznávaný odborník na rastlinné biotechnológie doc. RNDr. Ján Kraic, PhD., z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, ktorý je súčasne   pedagógom na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Oblasťou jeho vedeckého záujmu sú rastlinné biotechnológie, predovšetkým využitie genotypovania, molekulárneho šľachtenia, genetického modifikovania a všeobecne charakterizovania genómov a genotypov rastlín.

Rastliny už nestačia nášmu tempu... – je názov aprílovej Vedy v CENTRE, ktorej témou budú rastliny, najmä však dôvody a spôsoby stále potrebného zlepšovania ich vlastností. Dozvieme sa, čo je podstatou cieleného a kontrolovaného prenosu génov medzi organizmami a ako ďaleko sme sa dostali v zlepšovaní vlastností rastlín práve týmto spôsobom. Spolu s našim hosťom si objasníme odkedy a prečo vlastne človek vylepšuje vlastnosti
rastlín, a aké zásadné objavy a dôvody ovplyvnili a urýchlili tento proces.

Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Kontakt pre médiá – CVTI SR:
Mgr. Monika Vozárová, 02/69253 161, monika.vozarova@cvtisr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor propagácie vedy a techniky
PhDr. Zuzana Hajdu, 02/69253 134, zuzana.hajdu@cvtisr.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
biotechnológie v poľnohospodárstve, popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač