Vedci z CERN-u zaujali stredoškolákov

07. 04. 2015

Televízna stanica STV 1_logo(25. 03. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 16/23; Marek Pivoluska, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedy a fyziky. To bol cieľ vedcov zo ženevského CERN-u. Na Univerzite Komenského v Bratislave rozprávali stredoškolákom o problémoch a objavoch najmä v oblasti časticovej fyziky. Hovorili im tiež o tom, ako sa môžu mladí vedci v CERN-e uplatniť."

Marek Pivoluska, redaktor: „O zaujímavostiach fyziky prišli stredoškolákom porozprávať uznávaní vedci z CERN-u."

Rolf Landua, fyzik, CERN: „Vo svojej prednáške som dnes hovoril o veľmi aktuálnej téme vedy, o antihmote, čím som chcel motivovať mladých ľudí, aby sa chceli aj oni podieľať na takomto výskume, aby uvideli, ako to skúmame. Tiež som im chcel priblížiť, ako vznikol vesmír a že za posledných dvadsať rokov oveľa lepšie chápeme, ako tento proces funguje. Antihmota v tom hrá naozaj významnú úlohu."

Marek Pivoluska: „Higgsov bozón, antihmota, veľký tresk, vznik vesmíru. Zložité poznatky interpretovali stredoškolákom zrozumiteľnou formou."

Jaroslava Kokavcová, Gymnázium Grösslingová, Bratislava: „Tak vlastne vidíme naozaj, že ako funguje tá časticová fyzika. Dá sa to pochopiť a zároveň teda ho to namotivuje, že áno, že môžem byť aj ja súčasťou takej tej veľkej vedy."

Juraj Májek, gymnázium Grösslingová, Bratislava: „Toto je určite veľmi dobrá šanca sa dozvedieť o tom niečo viac, keď už sú tu všetci tí odborníci. Aj ako bolo vidno, tak tí ľudia z CERN-u priamo veľmi dobre vedeli to sprostredkovať akože ľuďom zrozumiteľne."

Branislav Sitár, člen Rady CERN: „Hlavný ten cieľ je zaujať ich, aby si vybrali toto povolanie ako svoje životné hobby."

Marek Pivoluska: „Spolupracovať s CERN-om alebo pracovať priamo tam, je pre mladých vedcov neoceniteľná skúsenosť, akoby ďalšia vysoká škola."

Stanislav Tokár, vedec a vysokoškolský pedagóg: „Ktorá je na veľmi vysokej úrovni, pretože mladý človek je tam konfrontovaný s najlepšími odborníkmi. On, keď má niečo prezentovať, ak by zaspieval falošne, hneď to objavia. Takže z mladého človeka sa vytvorí osobnosť."

Marek Pivoluska: „Podľa Stanislava Tokára niektorí naši absolventi dosahujú takú úroveň, že sa bez problémov dokážu uplatniť medzi najlepšími vedcami. Priamo v CERN-e dnes pracuje šestnásť Slovákov. Necelá stovka s ním externe spolupracuje."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač