Vedecká cukráreň: Fotosyntéza – úžasná slnečná elektráreň

01. 04. 2015

Srdečne pozývame  žiakov stredných škôl do aprílovej vedeckej cukrárne, kde sa dozvedia všeličo o fotosyntéze ako  o úžasnej slnečnej elektrárni.

Pozvánka do Vedeckej cukrárne - apríl 2015

Podujatie Bratislavská vedecká cukráreň sa uskutoční  21. apríla 2015 o 9.00 hod., v budove CVTI SR. Prednášať bude RNDr. Jiří Kubásek, PhD.

RNDr. Jiří Kubásek PhD.

Drobné morské sinice a mohutné stromy pralesov dokážu využívať slnečnú energiu pre život a stavbu svojich tiel. Bola to práve fotosyntéza, ktorá počas 3 miliárd rokov zmenila dramaticky vzhľad našej planéty.  Bez nej by nebolo kyslíka, fosílnych palív a určite by bez nej nedokázal žiť na planéte ani človek. Pozrime sa podrobnejšie na dejiny Zeme a na to, ako to všetko funguje... O tomto a ešte viac sa dozviete na prednáške v CVTI SR.

RNDr. Jiří Kubásek, PhD. vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach v odbore Fyziológia rastlín. Profesionálne sa venuje ekofyziólogii fotosyntézy, C4 rastlinám, využitiu stabilných izotopov v biológii a machorastom. Vo voľnom čase rád fotografuje, jazdí na motocykli a zaujíma sa o všetko okolo seba.

Bratislavská vedecká cukráreň je spoločný projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.

Organizátori realizujú stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.

Spracovala: MI

Zdroj:

Pozvánka

Viac na NCP VaT

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač