Zlučovanie ústavov SAV

20. 04. 2015

logo Rádio Slovensko(13. 04. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 2/10; Peter Hanák /Oľga Baková)

Oľga Baková, moderátorka: „Slovenskú akadémiu vied čaká veľká reforma. Už tento rok sa budú redukovať jej ústavy. Zlúčia sa napríklad psychológovia, Prognostický ústav má Ústav spoločenských vied. Do jedného celku sa spoja aj viaceré biomedicínske ústavy. SAV by mala prejsť aj na nový model financovania. Zmluva so štátom by mohla ukončiť každoročné protesty vedcov proti kráteniu ich rozpočtu."

Peter Hanák, redaktor: „Počas štrajku vedcov proti znižovaniu rozpočtu akadémie minister financií tejto inštitúcii vyčítal existenciu viacerých ústavov, ktoré skúmajú to isté. To sa teraz zmení. Ústavy SAV sa od januára zmenia na verejné výskumné inštitúcie, čo prinesie zmenu ich financovania. Ešte predtým sa budú zlučovať. Predseda SAV Pavol Šajgalík."

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Virologický ústav, Ústav experimentálnej onkológie, je to Ústav experimentálnej endokrinológie, sú to ústavy okolo geovied, budú sa spájať Prognostický ústav, Ústav experimentálnej psychológie a Ústav spoločenských vied."

Peter Hanák: „Minister Juraj Draxler chce financovať SAV aj cez zmluvy so štátom."

Juraj Draxler, minister školstva (nom. Smeru‑SD): „Aby Slovenská akadémia vied dostala zmluvu na základe možno trojročného financovania, aby mali určitú stabilitu."

Peter Hanák: „Šéf Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry Ivan Ostrovský tvrdí, že dnešná podoba SAV je už prekonaná a rozhodne sa nesmie len zakonzervovať pod novým náterom."

Ivan Ostrovský, šéf Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry: „Musia byť jednotlivé ústavy akadémie vydané napospas tak konkurenčnému prostrediu, akému sú vystavené dnes vysoké školy."

Peter Hanák: „K prvému zlučovaniu ústavov SAV dôjde už na začiatku júla. Predseda SAV však nečaká výrazné úspory, skôr vyššiu výkonnosť a lepšie výsledky. Podľa výkonov by chcelo vedenie akadémie aj rozdeľovať rozpočet medzi ústavy, ktoré budú mať v rukách svoju personálnu politiku."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač