Horizont 2020: praktické pokyny pre žiadateľov

29. 05. 2015

Obálka Horizon 2020: praktické pokyny pro žadateleObsahom príručky Horizon 2020 je návod o praktických pokynoch pre žiadateľov projektov v rámci Európskeho programu na podporu výskumu, vývoja a inovácií v Európskej  únii. Vyberáme z obsahu:

Úvod
Prečo sa angažovať v H2020
Základné predpoklady úspechu v medzinárodných a výskumných projektoch
Význam organizácie pre Horizon 2020
Stratégia pre úspešnú účasť v projektoch Horizon 2020
Plánovanie projektovej účasti v Horizon 2020
Fáza prípravy žiadosti o grant
Postup podania žiadosti o grant a následná administrácia pomocou účastníckeho portálu
Hodnotenie návrhov projektov
Všeobecné príčiny neúspechu
Lobbing v Horizon 2020

Autori príručky: doc. Ing. Radoslav Delina, PhD., prof. Ing. Tomáš Sabol, Csc., spoluautor: Ing. Martin Dujčák

Publikácia má 70 strán,  je v českom jazyku (1. vydanie, r. 2014)a môžete si ju stiahnuť tu.


Zdroj:

Horizon 2020 praktické pokyny pro žadatele (SLORD)

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
projekty

Tlač