Je skutočne mobil náš pomocník alebo je pre nás hrozbou?

20. 05. 2015

Je skutočne mobil náš  pomocník alebo je pre nás hrozbou? Dňa  19. 5. 2015 sa v Centre vedecko-technických informácií uskutočnilo podujatie Bratislavská vedecká cukráreň, kde prednášal na túto tému doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

Prednáška zaujala našu mládež, ktorá sa podujatia zúčastnila, pretože aj mnohí   z nás komunikujú cez mobil každý deň niekoľkokrát, kupujeme si  cez mobil lístok na vlak, prihlasujeme sa do sociálnych sietí,  sledujeme a používame aplikácie, ale položili sme si otázku, či si skutočne každodenným používaním mobilu  neškodíme?

Povedzme si viac o tomto nevyhnutnom priateľovi človeka a jeho vplyve na náš organizmus.

Človek vo svojom živote využíva rôzne druhy žiarenia. U lekára ideme na röntgen, rôzne druhy žiarenia sa využívajú v diagnostike (napríklad: magnetická rezonancia – MRI, počítačová tomografia – CT a iné), pri prechladnutí sa zohrievame horským slnkom, v soláriu nám pokožka zhnedne vplyvom ultrafialového žiarenia a televízny signál sa šíri rádiovými vlnami.

Autor prednášky nás postupne a  podrobne  oboznámil s elektromagnetickým žiarením, s jeho využitím  v medicíne, hlavne v diagnostike. Dozvedeli sme sa napríklad, že  v rámci celého elektromagnetického spektra, gama žiarenie má najväčšiu energiu, takže poškodzuje bunky a DNA a röntgen nesmieme využívať pri diagnostikovaní  veľmi  často, maximálne 2x ročne. To však my laici  nechávame na lekároch.

Autor prednášky pokračoval vysvetľovaním mikrovlnného  žiarenia, ktoré  má zase malú energiu, ale nevieme o ňom veľa.

Poučili sme sa však, že zdroje mikrovĺn sú: vesmír, Slnko, elektronické prístroje,mikrovlnná rúra, radary, telekomunikačné satelity a mobilné telefóny. Postupne sme sa dostali k hlavnej téme, ktorá nás najviac zaujímala.

Zaujímavou informáciou pre nás na prednáške bolo, že napríklad mikrovlnka zohrieva ani nie tak samotné jedlo, ale  hlavne vodu, ktorú to jedlo obsahuje. Tým, že ľudské telo obsahuje 75 % vody, je predpoklad, že mikrovlnné žiarenie nás určite prehrieva. To isté žiarenie sa šíri totižto aj cez  mobilný telefón. Dozvedeli sme sa však, že tepelný vplyv mobilu je síce výrazný, ale po priložení k uchu nepoškodzuje  pokožku. Organizmus detí je však citlivejší, nakoľko obsahuje viac vody.

zahrievanie organizmu pri použití mobilného telefónu (slide z prednášky)

Každé z týchto žiarení ovplyvňuje ľudský organizmus. Ale aký vplyv na človeka majú rádiové vlny mobilného telefónu? Ovplyvňujú nás? Môžu spôsobiť vznik nádorov?   

Čím viac sme sa blížili k záveru prednášky jej autor nás ukľudnil vyjadrením, že zdravotné problémy spojené s používaním mobilov sú zanedbateľné a 20 rokov používania mobilov je príliš krátky čas zodpovedať túto otázku. Nezodpovedanou otázkou ostáva  však, čo bude o 40 rokov, nakoľko  výkonnosť mobilných telefónov stále stúpa.

neusporiadaný pohyb molekúl vody (slide z prednášky)

Prednáška vyznela optimisticky. Verdikt znel: Zatiaľ sa nepotvrdilo, že mobilné telefóny spôsobujú vznik zdravotných komplikácií.

Na záver prednášky, zaznelo mnoho otázok z radov prítomných študentov a pre spestrenie prednášajúci vytiahol   špeciálny prístroj –  detektor, ktorým názorne ukázal, kde zachytil vyššiu intenzitu využívania mobilných telefónov v sále pomocou detekcie mikrovlnného žiarenia.

Úplne nakoniec podujatia, traja najaktívnejší študenti boli odmenení sladkou pochúťkou – malou tortičkou. Bola to odmena  za ich záujem a aktivitu. Na budúci mesiac to môžete skúsiť aj vy. Stretneme sa zase pri inej téme. Tešíme sa na vás.Zdroj obrázkov v texte: Prezentácia autora (doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.)

Fotozdroj: Ing. Alena Oravcová, CVTI SR

Spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

 

                   

Kľúčové slová:
CVTI SR, semináre, fyzikálne vedy, informačné a komunikačné technológie , popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač