Martin Kopáni: Vedcom som chcel byť už ako dieťa

26. 05. 2015

Človek vo svojom živote využíva rôzne druhy žiarenia. U lekára ideme na röntgen, pri prechladnutí sa zohrievame horským slnkom, v soláriu nám pokožka zhnedne vplyvom ultrafialového žiarenia a televízny signál sa šíri rádiovými vlnami. Každé z týchto žiarení ovplyvňuje ľudský organizmus. Ale aký vplyv na človeka majú rádiové vlny mobilného telefónu? Ovplyvňujú nás? Môžu spôsobiť vznik nádorov? Aj na túto tému prednášal Doc. Kopáni, hosť Bratislavskej vedeckej cukrárne.

doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., v CVTI SRDoc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., pôsobí ako prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK. Dňa 19. 5. 2015 bol hosťom vedeckej cukrárne, ktorá sa venovala veľmi aktuálnej téme: Mobil – pomocník alebo hrozba? Pri tejto príležitosti sme ho poprosili o krátky rozhovor.

1. NCP VaT: Kým/čím ste chceli byť,  keď ste boli dieťa? Túžili ste už vtedy byť vedcom?
M. Kopáni: Áno, aj keď som si nevedel predstaviť, čo to znamená „byť vedcom“.

2. NCP VaT: Ako ste sa dostali k štúdiu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny?
M. Kopáni: Už ako malé dieťa som sa zaujímal o fyziku, vtedy hlavne o astronómiu. Taktiež som robil aj rôzne chemické pokusy. Na strednej škole sa môj záujem o fyziku a chémiu prehĺbil, teda hlavne o fyziku. A na vysokej škole som z astronómie prešiel k mikrosvetu.

3. NCP VaT: Na čo by sa mali pripraviť uchádzači, ktorí by chceli študovať napríklad lekársku fyziku, alebo biofyziku? Viete im niečo poradiť?Na obrázku zo svetelného  mikroskopu je tkanivo mozgu  potkana. Modrou farbou je zobrazene železo v okolí rôznych buniek.
M. Kopáni: Dobré je, ak študent má záujem aj o fyziku, aj o biológiu a nedá sa odradiť nepriaznivými faktormi z okolia.

4. NCP VaT: Čomu sa momentálne vo svojej práci/výskume venujete?
M. Kopáni: Zaoberám sa zisťovaním prítomnosti cudzích látok, hlavne kovov v bunkách a tkanivách zvierat a ľudí pomocou rôznych techník – hlavne fyzikálnych.  

5. NCP VaT: Prednáška, v našej vedeckej cukrárni, bola venovaná aj mobilom. Ako to teda s nimi je, sú mobily pre nás hrozbou?
M. Kopáni: Odpoveď na túto otázku v súčasnosti nie je jednoznačná. Existujú určité náznaky, že mobily a žiarenie z nich má určitý vplyv na človeka. Na jednoznačnú odpoveď si ešte musíme počkať.   

6. NCP VaT: Žiarenie vydávajú napríklad aj mikrovlnné rúry či iné spotrebiče bežné v našich domácnostiach? Sú niektoré nebezpečné?
M. Kopáni: Ak sa používajú správne podľa uvedeného návodu a na určené ciele, tak nepredstavujú žiadne riziko.

 Tkanivo na prítomnosť cudzích látok reaguje tak, že ich „obalí“ organickým materiálom. Tento obrázok je z rastrovacieho elektrónového mikroskopu, kde častica železa je obalená organickým materiálom7. NCP VaT: Existuje nejaký druh žiarenia, ktorý je prospešný pre naše telo? 
M. Kopáni: Ako som spomínal na prednáške, využívame rôzne druhy žiarenia. Gama a rtg žiarenie v medicíne na diagnostikovanie chorôb, ale aj na liečbu hlavne nádorov. Ultrafialové žiarenia využívame napr. na liečbu kožných chorôb.  

 8.  NCP VaT: V súčasnosti mnoho ľudí využíva mobilné zariadenia pre zábavu aj vo svojom voľnom čase. Ako chvíle voľna trávite Vy?
M. Kopáni: Ja si rád prečítam dobrú knihu. Ale na to mám čoraz menej času.

 

Fotografie – zdroj: NCP VaT, Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

Rozhovor pripravila: Mgr. Viera Fábryová

Foto1: Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., bol hosťom Bratislavskej vedeckej cukrárne, kde prednášal na tému: Mobil – pomocník alebo hrozba?

Foto2: Na obrázku zo svetelného  mikroskopu je tkanivo mozgu  potkana. Modrou farbou je zobrazene železo v okolí rôznych buniek.

Foto3: Tkanivo na prítomnosť cudzích látok reaguje tak, že ich „obalí“ organickým materiálom. Tento obrázok je z rastrovacieho elektrónového mikroskopu, kde častica železa je obalená organickým materiálom


Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Je skutočne mobil náš pomocník alebo je pre nás hrozbou?

Tlač