Materiály tenké ako atóm

29. 05. 2015

ry of bipolar spintronic devices V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa aj v máji uskutočnilo ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré pravidelne v mesačných intervaloch organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.

Hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE dňa 28. 5. 2015 o 17.00 hod. bol prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD., úspešný slovenský vedec, kvantový fyzik, ktorý pôsobí v Inštitúte teoretickej fyziky na Regensburgskej univerzite v Nemecku.

Theory of bipolar spintronic devices

Prof. Fabián v úvode svojho vystúpenia na tému Materiály tenké ako atóm (alebo ako lepiaca páska spôsobila revolúciu vo fyzike) r spintronic devices       hovoril o histórii tuhy, nazývanej tiež čierne olovo, plumbago. Prvé bohaté ložisko bolo objavené v roku 1564 v Borrowdale v Anglicku.

Theory of bipolar spintronic devices

Predstavil celú škálu dvojrozmerných materiálov a vysvetlil ako ich fyzika objavila. Ide o kovy, polovodiče, supravodiče. Medzi nimi je výnimočný grafén.  Grafén je dvojrozmerná, atómovo tenká štruktúra uhlíkových atómov usporiadaných do šesťuholníkovej mriežky. Táto štruktúra má jedinečné elektrické, mechanické, optické aj spinové vlastnosti.

Grafén je najtenší a súčasne najpevnejší známy materiál s vynikajúcimi vodivými vlastnosťami. Elektróny sa v ňom pohybujú rýchlosťou svetla. Grafén je navyše priehľadný a preto je ideálny na výrobu dotykových displejov, svetelných panelov a fotovoltických článkov. Ak sa zmieša s plastami, urobí z nich vodiče a zvýši mechanickú pevnosť a odolnosť voči teplu. Objavenie grafénu môže byť začiatkom vývoja superpevných, odľahčených a tenkých materiálov.

prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD.

V roku 2004 vyvinuli profesori ruského pôvodu Andre Geim, vedecký pracovník univerzity v Manchestri a jeho kolega Konstantin Novoselov spôsob získavania jednoatómových vrstiev grafitu ich odtrhnutím od grafitu a následným stabilizovaním na povrchu kremíka potiahnutého vrstvou oxidu kremičitého. Za objav tejto metódy, ako aj výskum vlastností grafénu získali v roku 2010 Nobelovu cenu za fyziku. 

Dvojrozmerné polovodiče majú najväčší potenciál pre elektroniku. V budúcnosti by mohli nahradiť kremík, ako materiál informačnej éry, a vytvoriť tak základy pre novú dvojrozmernú elektroniku s atómovo tenkými diódami, tranzistormi a integrovanými obvodmi.

Prof. Fabián informoval aj o výskume, ktorému sa venuje spolu so svojim pracovným tímom. Skúmajú spinové vlastnosti elektrónov v reálnych materiáloch, ako grafén. Okrem iného vysvetlil, že elektrónový spin dáva elektrónom ich identitu.  Spintronika skúma vlastnosti spinov v materiáloch, ale aj to, ako tie vlastnosti využiť v elektronike.

Úspešný slovenský fyzik, pôsobiaci dlhé roky v zahraničí, ako aj téma, s ktorou vystúpil,  prilákali do vedeckej kaviarne množstvo návštevníkov. Ich záujem sa odrazil nielen v diskusii, ale aj v individuálnych debatách s prof. Fabiánom po prednáške. Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu.

Theory of bipolar spintronic devices

Veda v CENTRE_28-05-2015

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová
Fotogaléria z podujatia na portáli NCP VaT

Kľúčové slová:
CVTI SR, fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

<< < | 1 | 2 | > >>

J. Fabián: Centrom môjho výskumu sú spinové vlastnosti elektrónov v reálnych materiáloch

Tlač