Mladé výskumníčky si priviezli z Gruzínska medaily

22. 05. 2015

logo IUVENTANa Medzinárodnej olympiáde mladých výskumníkov sa výborne darilo aj reprezentácii zo Slovenska. Gymnazistka Katarína Hudačková získala zlatú medailu a jej projekt bol dokonca zaradený medzi sedem najúspešnejších.

Vo svojom projekte sledovala výskyt volavky popolavej v okolí Komárova a zmeny početnosti tohto druhu od roku 1998 do roku 2013. Výsledky pozorovaní ornitológov doplnila študentka o vlastné pozorovania, ktoré zaznamenala počas výskumu.
Striebornú medailu získala Slavomíra Nemčíková z Gymnázia a základnej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktorá sa vo svojom projekte zaoberala vplyvom elektromagnetického poľa na živé organizmy.
Medzinárodná olympiáda mladých výskumníkov sa konala od 30. apríla do 4. mája 2015 v gruzínskom Tbilisi. Do bojov o medaily sa zapojili študenti so 68 projektmi z 25 štátov. Slovenskú reprezentáciu viedli Mgr. Blanka Lehotská, PhD. a doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

Zdroj:

MŠVVaŠ SR

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, súťaže

Tlač