Najlepší vedci za rok 2014

14. 05. 2015

(12.05.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 12/14; Katarína Ottová / Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Slovensko už pozná svojich piatich najlepších vedcov za rok 2014. Titul Vedec roka získal Fedor Gömory z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied. Súťaž vyhlasujú Centrum vedecko‑technických informácií, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko‑technických spoločností. Nad osemnástym ročníkom súťaže prevzal záštitu prezident Andrej Kiska. Pripomenul, že vedecká práca u nás potrebuje viac podpory ‑ finančnej i legislatívnej."

Katarína Ottová: „Vedcom roka sa stal Fedor Gömöry z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied a ocenenie patrí za nové poznatky v oblasti magnetických polí. Hoci vedec upozorňuje, že agentúra na podporu výskumu a vývoja nevyhnutne potrebuje dotácie, podmienky na rozvoj vedy sa podľa neho postupne zlepšujú."

Fedor Gömöry, Vedec roka, Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied: „Keď potrebujete robiť vedu teoretickú, tak sa na Slovensku už dá robiť celkom dobre. Keď potrebujete robiť nové technológie, tak vďaka štrukturálnym fondom už sa to začína rozbiehať. Ten výskum, ktorý robíme my, experimentálny výskum, tam sme sa celkom slušne vybavili vďaka európskym projektom rámcových programov."

Katarína Ottová: „Ocenenie Vedkyňa roka patrí Lucii Kučerovej z Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied za výskum vlastností nádorových kmeňových buniek. Hovorí, že pre mladých ľudí je dôležité získať skúsenosti v zahraničí. A na to, aby sa vrátili, treba vytvoriť podmienky."

Lucia Kučerová, Vedkyňa roka, Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied: „Musia mať k dispozícii tie technológie, s ktorými vonku pracovali. Málokoho baví vrátiť sa o krok späť v kariére."

Katarína Ottová: „Nie je to vôbec jednoduché, tvrdí aj laureát ocenenia Osobnosť roka v programoch Európskej únie, Pavol Miškovský z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach."

Pavol Miškovský, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „My sme prijali šesť nových vedcov, ktorí doteraz pracovali buď v Spojených štátoch, v Kanade alebo v krajinách Európskej únie."

Katarína Ottová: „V kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií odmenili Sergeja Hlocha z Technickej univerzity v Košiciach. Najlepším mladým vedcom sa stal Ľubomír Švorc zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(AO)

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, osobnosti vedy

Tlač