Naštartovanie inovácií urýchli ich rast v Európe

13. 05. 2015

logo Európskej komisieZvýšenie inovačnej kapacity Európy a konkurencieschopnosť v celosvetovom rebríčku vyžaduje ďalšie úsilie, aby sa povzbudili prevratné nápady a podporilo sa ich komerčné využitie. Tento záver vyplynul z najnovšieho rebríčka výsledkov v oblasti inovačnej výkonnosti v celej Európe.

Brusel, 7. mája 2015: Európska komisia zostavila prehľad výsledkov inovácií v Únii na rok 2015, ktorý ukazuje, že celková miera inovácie v EÚ zostáva stabilná. Na inovačnej činnosti súkromného sektora sa však podpísala kríza: klesá počet inovačných firiem, investície do rizikového kapitálu, inovácie MSP, počet patentových prihlášok, vývoz high-tech výrobkov i predaj inovačných výrobkov. K zlepšeniu síce došlo v oblasti ľudských zdrojov, podnikových investícií do výskumu a vývoja, ako aj kvality vedy, no na posilnenie inovačného pokroku to nestačilo.

V celkovom rebríčku je opäť inovačným lídrom Švédsko, za ním nasleduje Dánsko, Fínsko a Nemecko. Najrýchlejšie napredujúcimi novátormi sú Malta, Lotyšsko, Bulharsko, Írsko, Veľká Británia a Poľsko. V globálnom meradle EÚ stále zaostáva za USA, Japonskom a Južnou Kóreou. Slovensko sa znovu zaradilo medzi miernych inovátorov.

V oblasti výskumu a inovácií bude kľúčový Európsky fond pre strategické investície – najmä z hľadiska obnovenia úrovne financovania rizikového kapitálu spred krízy. Európska komisia chce navyše využiť úniu kapitálových trhov, a tak sprístupniť podnikom (najmä malým a stredným) ešte viac financií. Dôležitú úlohu pri stimulácii investícií bude zohrávať aj posilnenie synergií medzi programom EÚ na financovanie výskumu Horizont 2020 a štrukturálnymi fondmi.

Novým nástrojom politickej podpory pomôže Komisia členským štátom reformovať vnútroštátne systémy výskumu a inovácie a dodať potrebnú finančnú páku na štart podnikovej inovácie.

Neskôr v tomto roku sa v rámci stratégie jednotného trhu predstavia ďalšie kroky k vytvoreniu priaznivejšieho podnikateľského prostredia pre inováciu. Plánujú sa aj kroky na sfunkčnenie európskeho patentu s jednotným účinkom a väčšie prispôsobenie noriem potrebe inovácie.

Komisia zároveň podniká opatrenia na urýchlenie digitálnej transformácie priemyslu a vytvorenie podnikateľského prostredia, v ktorom budú inovačné podniky prosperovať – aj vďaka jednoduchej a cenovo dostupnej ochrane práv ich inovačného duševného vlastníctva.

Súhrnný inovačný index prehľadu, ako aj jednotlivé zhrnutia inovačných výsledkov všetkých 28 členských štátov a ďalších európskych krajín nájdete v informačnom liste (Fact Sheet).

Index krajín EÚ podľa inovačných výsledkov: 

Inovační lídri (Innovation leaders): Dánsko, Fínsko, Nemecko a Švédsko. 

Silní inovátori (Strong innovators): Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Rakúsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo. 

Mierni inovátori (Moderate innovators): Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. 

Skromní novátori (Modest innovators): Bulharsko, Lotyšsko a Rumunsko. 

Grafické znázornenie inovátorov na mape

Zdroje:

TS Európskej komisie

Informačný list EK – Fact Sheet

 
Spracovala: Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
inovácie

Tlač