Nové laboratóriá

26. 05. 2015

Televízna stanica STV 1_logo(21. 05. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/23; Vlado Záborský, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Jesseniova lekárska fakulta v Martine otvorila špičkové výskumné centrum. Viac ako dvadsaťšesťmiliónovú investíciu pomohli financovať aj eurofondy. Vedecké pracoviská sa zamerajú na výskum nervových, onkologických, dýchacích ochorení, aj molekulárnej medicíny."

Vlado Záborský, redaktor: „V jednom z laboratórií vedci skúmajú chorobné zmeny v živých tkanivách a pôsobenie liekov."

Peter Račaj, vedúci neurovedeckého výskumu: „Ten stroj, ktorý je za nami, dokáže sledovať aj distribúciu liečiv v tkanivách, ako sa tie liečivá menia v tom živom tkanive."

Vlado Záborský: „Na základe týchto poznatkov tak bude možné vyvinúť molekuly liečiv, ktoré budú mať požadovaný účinok. V inom laboratóriu chcú zase výskumníci uľahčiť život ľuďom, ktorí trpia bolesťou vnútorných orgánov. Tie často nereagujú na liečivá, ktoré by mali tlmiť bolesť."

Alžbeta Trančíková, laboratórium viscerálnej bolesti: „To je teda naša vízia, že by sme ohli nájsť nejaké lepšie, dostupnejšie terepautiká, ktoré by na druhej strane priamo ovplyvňovali bolesť tých vnútorných orgánov bez toho, aby zaťažovali centrálny nervový systém."

Vlado Záborský: „V súčasnosti už v centre báda vyše stošesťdesiat vedeckých pracovníkov. Najmodernejšie technológie prilákali späť na Slovensko aj ľudí zo zahraničia. Práve Alžbeta Trančíková po dvanástich rokoch v Rakúsku, Švajčiarsku a Belgicku neodolala ponuke práce v špičkovom výskumnom centre."

Ján Danko, dekan Jesseniovej lekárskej fakulty: „Vďaka manažmentu našich pracovníkov sa nám darí získavať našich najlepších absolventov naspäť."

Vlado Záborský: „Jesseniova fakulta v Martine očakáva od moderného výskumného centra výstupy, ktoré budú mať svetovú úroveň a na ktorých základe vzniknú lepšie diagnostické alebo liečebné postupy."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Tlač