Novým rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika bude Pavol Sovák

15. 05. 2015

Rádio Košice_logo(14. 05. 2015; Rozhlasová stanica Košice; Metropolitné správy; 14:00; por. 2/4; Michal Gazda)

Michal Gazda, moderátor: „Novým rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika bude Pavol Sovák. V prvom kole sa o víťazovi voľby nerozhodlo, v druhom dostal doterajší prorektor pre vzdelávanie dvadsaťtri hlasov z celkového počtu tridsaťdva senátorov. Priznáva, že pred univerzitou pod jeho vedením sú veľké výzvy najmä v oblasti vedy a výskumu."

Pavol Sovák: „A všetky tri košické univerzity, sme prepojení v univerzných vedeckých parkoch a vo vedeckovýskumných centrách. Ja sa veľmi teším na spoluprácu s ústavmi Slovenskej akadémie vied a aj s kolegami z iných vysokých škôl. Tie príležitosti, ktoré sa nám otvárajú, či už vo vedeckom parku Promatech, TECHNICOM alebo v MediParku, že splníme to, čo od nás naša generácia očakáva."

Michal Gazda: „V oblasti vzdelávania budúci rektor chce otvoriť univerzitu dovnútra študentom."

Pavol Sovák: „Aby čo najmenej stredoškolskej generácie odchádzalo mimo prostredia Košíc. Tu sa rodí množstvo talentov, ktoré treba udržať a my sme rozhodnutí presvedčiť mladých ľudí, že oplatí sa ostať v Košiciach a oplatí sa tu študovať. Sme otvorení pre všetky talenty. A tešíme sa na mladú generáciu."

Michal Gazda: „Nedávnou kauzou a škvrnou na vizitke univerzity bolo aj odvolávanie bývalého dekana lekárskej fakulty Leonarda Siegfrieda, ktorého podporoval rektor Ladislav Mirossay. Práve Leonard Siegfried bol súperom Pavla Sováka vo voľbe rektora."

Ladislav Mirossay, rektor UPJŠ: „Univerzita bude jednotná a je jednotná. Nejaká kauza predsa nemôže naštrbiť vzťahy s lekárskou fakultou. Ja osobne mám s lekárskou fakultou veľmi dobré vzťahy a lekárska fakulta je predsa pilier univerzity. Takže samotné voľby nebolo, lekárska fakulta versus ... To boli koncepčné predstavenia dvoch silných kandidátov."

Michal Gazda: „Súčasnému rektorovi Ladislavovi Mirossayovi sa funkčné obdobie končí dvadsiateho druhého augusta. Dovtedy by mal Pavla Sováka za rektora UPJŠ vymenovať prezident Slovenskej republiky."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač