Ocenili najlepších vedcov Slovenska

14. 05. 2015

(12.05.2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 13/24; Zdeno Zubák / Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Lucia Kučerová a Fedor Gömöry. Vedkyňa a vedec roka 2014. Hodnotiaca komisia ich vyberala z viac ako päťdesiatky slovenských odborníkov a mladých výskumníkov. Výsledky bádania ocenených odborníkov nie sú významné len u nás. Dobre ich poznajú aj v zahraničí."

Zdeno Zubák, redaktor: „Vedkyňa roka Lucia Kučerová pracuje v oblasti molekulárnej onkológie. Po rokoch výskumu zistila rozdiely medzi správaním sa onkologických napadnutých buniek v tele."

Lucia Kučerová, vedkyňa roka 2014: „Sú medzi nimi tie, ktoré sú rezistentnejšie, sú medzi nimi tie, ktoré dokážu lepšie prežiť. Podarilo sa nám ukázať, aké sú niektoré ich znaky a snáď sa nám do budúcna potom podarí aj ďalej to využiť. Buď ako diagnostický prostriedok alebo aj terapeutický."

Zdeno Zubák: „Vedcom roka sa stal Fedor Gömöry za výskum vedúci k novým poznatkom o správaní sa supravodičov v magnetických poliach. Výsledky jeho práce budú o niekoľko rokov využívať aj vedci v americkej NASA."

Fedor Gömöry, vedec roka 2014: „Môžme odtieňovať elektromagnetické signály, nejaké rušenia. Máme kolegov z amerického NASA, ktorí tvrdia, že si myslia, že tento plášť by mohol pomôcť skúmať priebeh biologických procesov a teda vplyv magnetického poľa na priebeh biologických procesov a takisto by mohol pomôcť simulovať podmienky pre kozmonautov v ďalekom vesmíre."

Zdeno Zubák: „Cieľom ocenení Vedec roka je priblížiť vedecké výsledky našich vedcov verejnosti a upozorniť na úspešné projekty. Podľa prezidenta je veda pre našu krajinu veľmi dôležitá a dobré nápady treba vyzdvihnúť."

Andrej Kiska, prezident SR: „Máme byť na čo hrdí, vedu treba podporovať a držme prsty, aby každý dobrý nápad mal na Slovensku možnosť sa uplatniť."

Zdeno Zubák: „Dizajn ceny, ktorú si laureáti dnes odnášali, navrhol len dvadsaťročný študent architektúry Jakub Masár. Každý z ocenených si v nej podľa neho našiel svoj odbor."

Jakub Masár, študent dizajnu: „Každý si nájde či už chemik, mieša zlúčeniny a vidí v tom vír, či už to bude nejaký biológ a bude tam, vidí v tom závitnicu DNA."

Zdeno Zubák: „Osobnosťou roka v oblasti technológií sa za výskum a využitie vodného prúdu stal Sergej Hloch. Najväčší prínos v programoch Európskej únie zaznamenal Pavol Miškovský v oblasti biologického zobrazovania a mladou osobnosťou vedy je Ľubomír Švorc za vývoj nových elektródových materiálov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(AO)

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, osobnosti vedy

Tlač