Slovenkou roka 2015 v kategórii Veda a výskum sa stala profesorka Čalkovská

26. 05. 2015

Slávnostné vyhlásenie výsledkov - prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.Dňa 24. mája 2015 sa v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie ankety Slovenka roka 2015. V kategórii Veda a výskum sa Slovenkou roka 2015 stala prodekanka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine prof. Andrea Čalkovská.

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., pôsobila okrem Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, kde nadobudla vysokoškolské vzdelanie i vedecko-pedagogické hodnosti, aj na Karolinska Institutete v Štokholme a Univerzite v Uppsale. Profesorka Čalkovská je predsedníčkou Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS, členkou Svetovej únie fyziologických vied (IUPS) a členkou Európskej respirologickej spoločnosti (ERS). Témou jej vlastnej vedeckej práce sú biomedicínske vedy, fyziológia, experimentálna respirológia, experimentálna perinatológia a pľúcny surfaktant (in vitro a in vivo modelovanie, inhibícia, rezistencia, nové indikácie, nové preparáty).


Úspešné Slovenky tento rok bojovali o hlasy čitateľov a divákov v kategóriách: Biznis a manažment, Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Vzdelávanie a podpora mladých talentov, Zdravotníctvo, Šport a Charita. O tom, kto získa titul Absolútna Slovenka roka, rozhodla odborná porota, rovnako ako aj o titule Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko. Túto mimoriadnu cenu si prevzala speváčka Marika Gombitová. Absolútnou víťazkou a zároveň víťazkou kategórie Biznis a manažment sa stala členka Správnej rady Univerzity Komenského, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB Elena Kohútiková.

Záštitu nad 7. ročníkom ankety Slovenka roka prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, adeptky na titul Slovenka roka 2015 vyberala nominačná komisia pod vedením ministra kultúry SR Mareka Maďariča. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodovali diváci a poslucháči RTVS, čitatelia týždenníka Slovenka formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom internetového hlasovania.

Zoznam ocenených v ankete Slovenka roka 2015

Zdroje a fotozdroj:

Univerzita Komenského v Bratislave

Slovenský národný korpus

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač