Slovenskí študenti získali ocenenie v USA na I-SWEEEP

21. 05. 2015

logo súťažeČestné uznanie za zaslúžilú prácu na olympiáde – 4. miesto v kategórii Inžinierstvo získali košickí stredoškoláci Igor Žovtík a Michal Urban na medzinárodnej olympiáde projektov I-SWEEEP – International Sustainable World (Energy, Engineering, Environment). V americkom Houstone súťažili naši žiaci od 7. – 11. mája 2015.

Ocenenie získali za skonštruovanie pohybujúceho sa robota, ktorému dali meno Robot Snail. Celkovo na olympiáde súťažilo približne 600 mladých vedcov zo 67 krajín sveta, ktorí prezentovali 427 projektov v troch hlavných kategóriách.
Žiaci Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach pracovali pod vedením svojho pedagóga Juraja Mihaľova. Do USA sa kvalifikovali ako víťazi Festivalu vedy a techniky 2014, ktorý sa koná aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako jedno z podujatí Týždňa vedy a techniky. Spolu s nimi Slovensko reprezentoval aj Dominik Juračka z Bratislavy so svojim projektom Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať vybrané priemyselné kontaminanty zo životného prostredia.

 Zdroj:

 Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač