Starnutie ohrozuje Slovensko

18. 05. 2015

Televízia TA 3(16. 05. 2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 2/16; Daniel Horňák/Daniela Piršelová, Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Starnutie obyvateľstva je jeden z najväčších problémov Slovenska, vyplýva to z aktuálnej prognózy Európskej komisie. Málo rodiacich sa detí znamená, že o pár desaťročí nebude mať štát dostatok príjmov na pokrytie základných potrieb. Analytici upozorňujú na nutnosť reforiem."

Daniel Horňák, reportér TA 3: „Nízka pôrodnosť spôsobuje starnutie obyvateľstva, zatiaľ čo dnes pripadá na sto pracujúcich ľudí devätnásť dôchodcov, v roku 2060 to bude už 66. Dôsledkom tohto vývoja bude, že pracujúci nevytvoria dostatočné príjmy na pokrytie rastúcich výdavkov štátu najmä na dôchodky a zdravotnú starostlivosť. Spomedzi všetkých krajín Európskej únie patrí u nás tento trend medzi najvýraznejšie."

Peter Harvan, Inštitút finančnej politiky: „Do roku 2060 nastane výrazný nárast verejných výdavkov a rast je piaty najrýchlejší v EÚ."

Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied: „Jasne vidíme, že naozaj to nemôžeme nechať nech to beží nejakým samospádom, že by sme sa dostali do obrovských finančných problémov už omnoho skôr ako v roku 2060."

Daniel Horňák: „Chýbali by nám štyri percentá HDP, čiže ročne asi tri miliardy eur. Tento vývoj sa dá zvrátiť iba rozumnými reformami, tie by mali smerovať k zlepšeniu uplatnenia pracujúcich cez vzdelávanie, zlepšenia podmienok pre rodiny, či šikovných ľudí zo zahraničia."

Peter Harvan: „Trh práce a najmä lepšia participácia starších, celkovo zvýšenie zamestnanosti, ale aj zlepšenie školského systému a zlepšenie podpory rodiny ako aj posilnenie migrácie zvonku."

Vladimír Baláž: „Slovensko bude musieť v budúcnosti veľmi vážne pomýšľať na obnovu rodinnej politiky, aj keď možno nie v takom štedrom hábite, ako to bolo pred rokom 89."

Daniel Horňák: „Dôchodková reforma z roku 2012 pomohla znížiť tieto riziká tým, že naviazala vek odchodu do dôchodku na strednú dĺžku dožitia. Aby však Slovensko nedoplatilo na demografický vývoj, ďalšie vlády budú musieť urobiť ešte niekoľko podobných opatrení."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač